Thể thao

Thực hiện Quyết định số 2336/QĐ - BGD&ĐT ngày 06/7/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tao về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016; Công văn số 76/ SGD&DT- CTHSSV ngày 08/01 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức HKPĐ khu vực I năm 2016.

xuatquan

 Ngày 15/4/2016 tại Nhà Văn hóa thành phố Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ xuất quân đoàn Thể thao học sinh tỉnh Hòa Bình tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016. Tới dự chỉ đạo và động viên, tặng quà cho các đội tuyển đoàn thể thao của tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Bùi Ngọc Lâm TUV, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Trọng Đắc TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyến Thu Hà, Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

Đoàn Thể thao học sinh tỉnh Hòa Bình tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX khu vực I năm 2016, gồm có 9/ 12 môn.

1. Môn Điền kinh: Học sinh TH - THCS ( nam, nữ).

2. Môn Bơi:  Học sinh TH - THCS ( nam, nữ).

3. Môn Bóng bàn: Học sinh TH - THCS ( nam, nữ).

4. Môn Bóng chuyền: THCS ( nam, nữ).

5. Môn  Bóng rổ: Học sinh THCS ( nam, nữ).

6. Môn Bóng đá : Học sinh TH - THCS

7. Môn Thể dục Aerobic:  Học sinh TH - THCS ( nam, nữ, hỗn hợp).

8. Môn Đẩy gậy:  Học sinh  THCS ( nam, nữ).

9. Môn Cầu lông.

 Các môn tập huấn từ ngày 05/4 - 20/4/2016, thi đấu từ ngày 21/4- 29/4 tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.

                                                           Nguyễn Mộng  Long

                        Phòng Nghiệp vụ TDTT