Thể thao

Ngày 24/4, Trung Văn hóa - Thể thao huyện Tân Lạc, phối hợp với Đài Truyền thanh truyền hình, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Lạc tổ chức giải Bơi truyền thống năm 2016.

 Về dự lễ khai mạc có đồng chí Bùi Văn Tinh - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, lãnh đạo Đoàn Thanh niên sộng sản Hồ Chí Minh huyện; lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Tham gia Bơi truyền thống có hơn 80 vận động viên đến từ 13/24 xã, thị trấn.

btl

(Ban tổ chức trao giải toàn đoàn)

Sau một buổi sáng thi đấu, kết quả như sau (chỉ đăng giải nhất): Giải nhất cá nhân nam chính: Bùi Văn Khôi (Xã Tuân Lộ); Giải nhất cá nhân nữ chính: Bùi Thị Nghị (Xã Tuân Lộ); Giải nhất cá nhân nam trẻ: Bùi Văn Quang (Xã Ngòi Hoa); Giải nhất cá nhân nữ trẻ: Bùi Thị Liêu (Xã Lỗ Sơn); Giải nhất đội nam chính: Xã Mãn Đức; Giải nhất đội nữ chính: Xã Tuân Lộ; Giải nhất đội nam trẻ: Xã Tuân Lộ; Giải nhất đội nữ trẻ: Xã Lỗ Sơn; Giải nhất toàn đoàn: Xã Tuân Lộ.

                                                                                        Người viết tin

                                                                                     Nguyễn Ngọc Tân