Hòa trong không khí toàn Đảng toàn dân thi đua Lập thành tích mừng các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2016), tiến tới giải Bơi các cự ly Trẻ- vô địch – Trung cao tuổi tỉnh Hòa Bình năm 2016.

Hôm nay ngày 6/5/2016 tại Thôn Quê Bộ, xã Kim Truy, huyện Kim Bôi. Trung tâm VH - TT huyện Kim Bôi tổ chức giải Bơi các cự lyhuyện Kim Bôi năm 2016. Kết quả như sau:

* Cự ly 50m ếch nam trẻ: Nhất Bùi Văn Hảo (Kim Bôi); nhì Bùi Giang Sơn (Kim truy); ba Bùi Văn Tuấn (Kim Truy)

* Cự ly 50m ếch nữ trẻ: Nhất Bùi Thị Tâm (Kim Bôi); nhì Bùi Thị Liễu (Kim Bôi); ba Bùi Thị Tiên (Kim Truy)

* Cự ly 50m ếch nam chính: Nhất Bùi Hồng Dương (Kim truy); nhì Bùi Văn Dương (Kim Bôi); ba Bùi Văn Khiên (Kim Truy)

* Cự ly 50m ếch nữ chính: Nhất Bùi Thị Thoa (Kim Bôi); nhì Bùi Thị Tâm (Kim Bôi); ba Bùi Thị Lam (Kim Truy)

* Cự ly 50m Tự do nam trẻ: Nhất Bùi Văn Hùng (Kim Bôi); nhì Bùi Văn Quyết (Kim truy); ba Bùi Văn Dũng (Kim Truy)

* Cự ly 50m Tự do nữ trẻ: Nhất Bùi Thị Lan (Kim Bôi); nhì Bùi Thị Thân (Kim truy); ba Bùi Thị Liễu (Kim Bôi)

* Cự ly 50m Tự do nam chính: Nhất Bùi Văn Anh (Kim Bôi); nhì Bùi Văn Lạnh (Kim Bôi); ba Bùi Văn Thiêu (Kim Truy)

* Cự ly 50m Tự do nữ Chính: Nhất Bùi Thành Công (Kim Truy); nhì Bùi Thị Thím (Kim Bôi); ba Bùi Thị Nhung (Kim Truy)

* Cự ly 50m Tự do nam cao tuổi: Nhất Bùi Văn Hùng (Nam thượng); nhì Bùi Văn Sơn (Kim Bôi)

* Cự ly 50m Tự do nữ cao tuổi: Nhất Bùi Thị Tình (Kim Bôi); nhì Bùi Thị Yên (Kim Bôi); ba Bùi Thị Biên (Kim Truy)

* Cự ly 100m ếch nam trẻ: Nhất Bùi Văn Vui (Kim Bôi); nhì Bùi Giang Sơn (Kim truy); ba Bùi Văn Tuấn (Kim Truy)

* Cự ly 100m ếch nữ trẻ: Nhất Bùi Thị Tâm (Kim Bôi); nhì Bùi Thị Nguyệt (Kim Bôi)

* Cự ly 100m ếch nam chính: Nhất Bùi Hồng Dương (Kim truy); nhì Bùi Văn Dương (Kim Bôi); ba Bùi Văn Khiên (Kim Truy)

* Cự ly 100m ếch nữ chính: Nhất Bùi Thị Hoa (Kim Bôi); nhì Bùi Thị Tứ (Kim Bôi); ba Bùi Thị Lam (Kim Truy)

* Cự ly 100m Tự do nam cao tuổi: Nhất Bùi Văn Hùng (Nam thượng); nhì Bùi Văn Sơn (Kim Bôi)

* Cự ly 100m Tự do nữ cao tuổi: Nhất Bùi Thị Tình (Kim Bôi); nhì Bùi Thị Yên (Kim Bôi).

* Bơi Tiếp sức: Nhất xã Kim Bôi; nhì Xã Kim Truy

 

Đinh Thị Nga

Phòng Nghiệp vụ TDTT