Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BTC ngày 20/01/2017 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018. Ngày 25/4/2017 tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Kỳ Sơn, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Kỳ Sơn tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Kỳ Sơn năm 2017.

ký sơn

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí Lãnh đạo Phòng Quản Lý TDTT, sở VH,TT&DL, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao, các đồng chí thành viên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện và hơn 40 học viên là lãnh đạo, cán bộ Công chức Văn hóa  xã đại diện cho 10 xã, thị trấn của huyện cùng các đồng chí chuyên viên, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao của huyện về dự .  

Lớp tập huấn  diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 25/4 - 26/4 /2017, Thông qua việc tổ chức lớp  nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để triển khai tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp huyện Kỳ Sơn lần thứ V năm 2017.

 Các học viên được tiếp thu kiến thức về  công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, tổng hợp  báo cáo; Kế hoạch tổ chức lễ  khai mạc, tổng kết và tổ chức các môn thi đấu Đại hội TDTT các xã, thị trấn huyện Kỳ Sơn lầng thứ V năm 2017 .

                                                                                Nguyễn  Mộng Long