Thể thao

Trong hai ngày 01 và 02/7/2018, Ban tổ chức Giải Vô địch Xe đạp đường trường trẻ toàn quốc năm 2018, tiến hành tổ chức thi đấu các nội dung cá nhân tính giờ Nam, Nữ các lứa tuổi và nội dung Đồng đội nam, nữ lứa tuổi 16 tính giờ:

Ngày 01/7/2018: Nội dung cá nhân tính giờ Nam, Nữ các lứa tuổi

- Kết quả nội dung 15km tính giờ cá nhân Nữ lứa tuổi 16 trở xuống:

+ Nhất Chế Thị Ngọc Lụa, tỉnh Đồng Tháp;

+ Nhì Điểu Thị Duyên, tỉnh Bình Dương;

+ Ba Trần Huỳnh Ánh Vân, tỉnh Bình Dương.

- Kết quả nội dung 20km tính giờ cá nhân Nam lứa tuổi 16 trở xuống:

+ Nhất Lê Hải Đăng, tỉnh Đồng Tháp;

+ Nhì Phạm Hoàng Bửu, tỉnh Bình Dương;

+ Ba Đặng Văn Bảo Anh, tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả nội dung 20km tính giờ cá nhân Nữ lứa tuổi 17-18:

+ Nhất Lê Thị Huyền, tỉnh Bình Dương;

+ Nhì Phạm Thị Hồng Điệp, tỉnh Đồng Tháp;

+ Ba Trần Thị Phương Dung, thành phố Hồ Chí Minh.

- Kết quả nội dung 25km tính giờ cá nhân Nam lứa tuổi 17-18:

+ Nhất Huỳnh Minh Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh;

+ Nhì Trần Tuấn Kiệt tỉnh Đồng Tháp;

+ Ba Hà Kiều Tuấn Đạt, tỉnh Bình Dương.

          Ngày 02/7/2018: Nội dung Đồng đội tính giờ

- Kết quả 30km tính giờ đồng đội Nữ lứa tuổi 16 trở xuống:

+ Nhất đội Đồng Tháp;

+ Nhì đội An Giang;

+ Ba đội Bình Dương.

- Kết quả 40km tính giờ đồng đội Nam lứa tuổi 16 trở xuống:

+ Nhất đội Đồng Tháp;

+ Nhì đội Vĩnh Long;

+ Ba đội Bình Dương.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú