Sáng ngày 18/12/2019  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị về công tác Quản lý nhà nước về Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Va, chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật, các Chi hội thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình và các đồng chí thuộc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.


C:\Users\Administrator\Downloads\sép niềm.jpg

Đồng chí Bùi Thị Niềm- Giám đốc Sở VHTTDL
Chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Niềm- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Văn học Nghệ thuật là những giá trị văn hóa tinh thần, vật chất và phi vật chất rất cần được phát huy theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Văn nghệ sỹ phải xác định được vai trò, vị trí, nâng cao nhận thức để phát huy sứ mệnh, tài năng, sáng tạo các tác phẩm theo đúng định hướng và đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn, phát triển, chung sức xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  Chúng ta cần tích cực thực hiện chủ trương của Đảng thông qua cụ thể hóa các nghị quyết như Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết 33 của Trung ương (khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tại Hội nghị này, các đại biểu tập trung thảo luận về hai nội dung chính: đó là, Dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đất Mường tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật cho rằng tổ chức Hội nghị hôm nay là việc cần thiết và quan trọng, để cho các văn nghệ sĩ nói lên tâm tư, nguyện vọng  trong việc sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, từ đó đi đến thống nhất trong quản lý nhà nước về Văn học Nghệ thuật giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

Các đại biểu đã có những ý kiến sôi nổi đóng góp cho dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đất Mường tỉnh Hòa Bình như: tên gọi của Quy chế có thể thay “Đất Mường” thành “ Cây Chu Đồng” hoặc “ Hoa Đất Mường”; về cơ cấu giải thưởng; thành phần Ban giám khảo các chuyên ngành; hình thức quảng bá, giới thiệu…

C:\Users\Administrator\Downloads\hội thỏa.jpg

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội Nghị, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Đất Mường tỉnh Hòa Bình và thực hiện các bước tiếp theo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

Đặng Hà-Quản lý Văn hóa

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction