Ngày 19 tháng 3 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 383/UBND-KGVX về việc tuyên truyền, vận động nhân dân tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa để phòng chống dịch covid – 19.


Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các đơn vị, các hộ kinh doanh tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, bao gồm: Biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke; Đối với việc tổ chức tiệc cưới chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với các hội đoàn thể tại địa phương tuyên truyền vận động các gia đình điều chỉnh thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm thích hợp, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Trường hợp đã ấn định ngày tổ chức không thể điều chỉnh thì hướng dẫn gia đình có biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Khuyến khích thực hiện nếp sống văn minh, tổ chức trong phạm vi gia đình, có hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự cưới; đối với việc tang, giao chính quyền cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với tổ chức đoàn thể ở cơ sở có biện pháp giúp các gia đình có tang thực hiện theo nếp sống văn minh, đồng thời nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn cảu ngành y tế; Đối với các khu di tích, danh lam thắng cảnh, yêu cầu ủy ban nhân dân và ban quản lý di tích các huyện, thành phố tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội nhưng không đóng cửa các khu điểm di tích, danh lam thắng cảnh, bố trí người trông coi, bảo vệ, có hướng dẫn cụ thể theo khuyến cáo của ngành y tế và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp SARS-CoV-2 đối với khách đến tham quan

Đồng thời, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở y tế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện./.