Ngày 15/12, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2015-2020 và Văn kiện hội nghị lần thứ mười hai ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự có đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó bí thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Bùi Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí phó giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Triển – Phó bí thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchđề nghị các Chi bộ cần nghiêm túc triển khai, thực hiện ngay các Nghị quyết, văn kiện đã được thông qua, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và gấp rút hoàn thành nhiệm vụ của ngành theo kế hoạch đề ra./.