Ngày 14/7, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Chung – Phó Vụ trưởng,Vụ TĐKT Bộ VHTTDL; Đ/c Nguyễn Văn Toàn – UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo 7 tỉnh Trung du miền núi Phía Bắc, gồm: Hòa Bình (Cụm phó), Thái Nguyên (Cụm trưởng); Tuyên Quang; Bắc Giang; Yên Bái; Bắc Kan; Phú Thọ.

họi nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 Tại hội nghị, Cụm Thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh Trung du miền núi Phía Bắc tiến hành đánh giá việc thực hiện các mặt công tác của 7 tỉnh Trung du miền núi Phía Bắc. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh Trung du miền núi Phía Bắc đã phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều chủ đề khác nhau nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đều được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, xúc tiến du lịch được tổ chức, tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của các tỉnh và khu vực. Thực hiện tốt các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Bên cạnh những mặt đạt được, các phát biểu tham luận của những đại biểu tham dự cũng chỉ rõ mặt tồn tại, hạn chế như: Việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương chưa đề cao tính chất lượng, bền vững; Công tác thanh kiểm tra chấn chỉnh vi phạm trên lĩnh vực văn hóa hiệu quả chưa cao; Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa thể thao và du lịch từ cơ sở đến tỉnh còn hạn chế, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chưa được quan tâm tu bổ, bảo tồn; Hoạt động du lịch, dịch vụ ở đại đa số các tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng…

Trong 6 tháng cuối năm, Cụm Thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh Trung du miền núi Phía Bắc đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho các tỉnh đẩy mạnh thực hiện, đó là: Tiếp tục quán triệt chỉ đạo đến cán bộ, CC, VC trong cụm thi đua nghiêm túc thực hiện CT số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ đạo các phòng VHTT, Trung tâm VHTT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, tổ chức các hoạt động VHTT chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; Hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy tối đa hiệu lực hiệu quả của ngành; triển khai cụ thể hóa chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tham mưu xây dựng cơ chế chính sách về lĩnh vực VHTTDL; Đổi mới phương pháp quản lý, tổ chức bộ máy xây dựng chính quyền, vị trí việc làm, CC, VC bố trí nhân lực, phương tiện làm việc, cải cách TTHC; Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH…

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction