Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Ngày 01 tháng 8 năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định thành lập phòng Tổ chức – Pháp chế của Sở. Tới dự có đồng chí Bùi Ngọc Lâm -TUV, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, công chức cơ quan văn phòng Sở.

tcpc

Đ/c Bùi Ngọc Lâm – TUV, Giám đốc Sở tặng hoa chức mừng

Phòng Tổ chức – Pháp chế được tách ra từ Văn phòng Sở với 04 biên chế có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác Tổ chức cán bộ của Sở; Công tác Thi đua - Khen thưởng; Công tác Pháp chế ngành; Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cán bộ CCVC thuộc Sở;

Nhiệm vụ:

- Tham mưu về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở; thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động theo quy định của Nhà nước; thực hiện chế độ quản lý, báo cáo thống kê cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và theo yêu cầu của Tỉnh;

- Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức của ngành thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp cho cán bộ trong toàn ngành;

- Tham mưu về công tác Pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, công tác phát triển thanh niên, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân thuộc Sở hàng tháng, quý, năm;

- Tham mưu thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở; xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua của ngành; chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua đến các phòng chuyên môn, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; theo dõi tổng hợp kết quả phong trào thi đua hàng năm, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở bình xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân; hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

            Từ ngày 01/8/2016 phòng Tổ chức – Pháp chế đi vào hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng./.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction