Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2016;

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2016;

Kế hoạch số 26/KH-BTC ngày 08/3/2016 của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình và Lễ hội văn hóa Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2016;

Quy chế số 235/QC-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015; Quy chế 1082/QC-HĐ ngày 03/11/2016 Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2016 về sửa đổi và bổ sung Quy chế 235/QĐ-HĐ ngày 31/3/2016 của Hội đồng xét tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015.

       Quyết định số 123/QĐ-HĐ ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2016 về Thành lập các Ban giám khảo Xét tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2016.

HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2016

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỀ CỬ CÁC GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2016 NHƯ SAU:

Cuộc xét tặng giải thường Văn học tỉnh Hòa bình giai đoạn năm 2011-2016 bắt đầu từ ngày 01/04/2016 đến 30/8/2016 phổ biến trong toàn tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Kết quả Hội đồng đã nhận được đăng ký của 85 tác giả, tham gia ở 08 thể loại, với 124 tác phẩm, cụ thể như sau:

1. Công trình nghiên cứu: Có 7  tác giả tham gia, với  08 tác phẩm.

2. Tác phẩm văn học: Có 12 tác giả tham gia, với 12 tác phẩm.

3. Tác phẩm Múa  và  kịch bản sân khấu: Có 11 tác giả tham gia, với 15 tác phẩm.

4. Tác phẩm Mỹ thuật: Có 13 tác giả tham gia, với 20 tác phẩm, chùm tác phẩm.

5. Tác phẩm Thơ tiếng phổ thông: Có 17 tác giả tham gia, với 20 tác phẩm, chùm tác phẩm.

6. Tác phẩm Nhiếp ảnh: Có 13 tác giả tham gia, với 25 tác phẩm, chùm tác phẩm.

7. Tác phẩm âm nhạc: Có 11 tác giả tham gia, với 19 tác phẩm, chùm tác phẩm.

Từ ngày 28/10/2016 đến ngày 04/11/2016, Ban giám khảo xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2016 đã tiến hành chấm điểm. Ngày 07/11/2016 Hội đồng đã tổ chức xét giải thưởng cho các tác giá tác phẩm theo đề xuất của các Ban giám khảo với kết quả như sau:

1. Lĩnh vực công trình nghiên cứu: Không có Giải Nhất

 Đề cử Giải B cho các  tác phẩm:

- Tác phẩm: Mộ Mường ở Hòa Bình - Bùi Huy Vọng, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm: Văn hóa người Dao Quần Chẹt - Nghệ sĩ ưu tú Bùi Chí Thanh.

Đề cử Giải C cho các  tác phẩm:

- Tác phẩm: Lễ tục cổ truyền Mường Động - Bùi Minh Chức, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm: Làng Mường ở Hòa Bình - Bùi Huy Vọng, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm: Dã sử họ Xa người Tày Đà Bắc - Nguyễn Hữu Duyên và Xa Hồng Diên.

Đề cử Giải Khuyến khích cho các  tác phẩm:

- Sách giáo trình: Múa dân tộc Khơ Mú - Nghệ sĩ ưu tú Điêu Thúy Hoàn, nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ Tây Bắc..

- Tiểu luận: Một số vấn đề về Cồng Chiêng Mường Hòa Bình - Bùi Ngọc Tú, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ Tây Bắc.

- Chùm tiểu luận của Bùi Việt Phương, Tổ 4, Phường Thịnh Lang, Tp Hòa Bình.

2. Lĩnh vực Văn học:

Đề cử  Giải A cho  tác phẩm:

-  Ký và tản văn: Vùng đất phía đỉnh đầu - Đinh Đăng Lượng, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

Đề cử Giải B cho các tác phẩm:

- Tản văn : Mùa trứng kiến - Trần Thị Hồng Hạnh, TT Lương Sơn, huyện Lương Sơn.

- Truyện ngắn: Bão trong vườnPhạm Huy Định, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

Đề cử Giải C cho các  tác phẩm:

- Truyện ngắn : Người ẩn kínNguyễn Hồng Nhung, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

- Tập truyện ngắn: Giấc mơ ngựa hoang- Hoàng Nghĩa, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

- Chùm truyện và KýBùi Minh chức, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

 

 

Đề cử Giải Khuyến khích  cho các  tác phẩm:

- Tập truyện ngắn: Trầm tích tình yêuNguyễn Hữu Đức Thắng, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

- Tập Văn thơ: Khoảnh khắc (phần văn)Nguyễn Xuân Chiến, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình.

- Tập truyện ngắn : Nhện, Trịnh và Thiên thu - Phạm Thị  Thúy Quỳnh, Mường Chiềng, Đà Bắc.

- Tiểu thuyết: Hoa mua tím - Trần Hoàng, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

3. Lĩnh vực Mỹ thuật:

Đề cử Giải A cho  tác phẩm:

- Chùm tác phẩm Mỹ thuật - Trần Thị Thu, nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ Tây Bắc.

Đề cử Giải B  cho các  tác phẩm:

- Tác phẩm: Chợ phiên – Nguyễn Việt Dũng, Tổ 22, Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

- Tác phẩm: Hai mẹ con - Trần Thị Phương Liên, Trung Minh, Tp Hòa Bình.

Đề cử Giải C cho các  tác phẩm:

- Tác phẩm: Sau giờ trực chiến – Hoàng Văn Tâm, Tổ 20, đường Lê Thánh Tông, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

-Tác phẩm: Âm dương - Phạm Đình Lương, Xóm Cời, xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình.

- Tác phẩm: Bằng lăng - Phạm Thị Hằng, Tiểu khu 2, TT Lương Sơn, Hòa Bình.

Đề cử Giải Khuyến khích cho các tác phẩm:

- Tác phẩm: Những khuôn mặt - Bùi Văn Đạo, Tổ 17, Phường Thái Bình, Tp Hòa Bình.

- Tác phẩm: Xuống chợ - Lê Thị Hồng Lựu, Tổ 17, Phường Thái Bình, Tp Hòa Bình .

- Tác phẩm: Sương sớm - Lê Như Hà, Phương Lâm, TP Hòa Bình.

- Tác phẩm: Múa Mường - Vũ Đức Hiếu, Bảo tàng không gian văn hóa Mường, TP Hòa Bình.

- Chùm tác phẩm Mỹ thuật - Nguyễn Đình Lan, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

4. Lĩnh vực Nhiếp ảnh:

Đề cử Giải A  cho tác phẩm:

- Tác phẩm: Cứu hộ đê - Nguyễn Hoàng Lai, Phương Lâm, TP Hòa Bình.

Đề cử Giải B  cho các tác phẩm:

- Bộ ảnh Nghệ thuật: Quê hương con người Hòa Bình - Tào Đức Khánh, Tổ 5, Phường Thái Bình, TP Hoà Bình.

- Tác phẩm: Joddler to life (Trẻ em tập đi và cuộc sống)- Bùi Thanh Bình, Bảo tàng di sản văn hóa Mường, TP Hoà Bình.

Đề cử Giải C cho các tác phẩm:

- Tác phẩm: Bố đấy - Nguyễn Xuân Thanh, Tổ 20, Chăm Mát, TP Hòa Bình.

- Tác phẩm: Trò chơi mới - Đinh Văn Hải, Hội Văn học nghệ thuật, đạt điểm bình quân 82 điểm.

- Tác phẩm: Thân thiện - Dương Thị Anh, Tổ 16, Đồng Tiến, TP Hòa Bình, đạt điểm bình quân 81 điểm.

Đề cử Giải Khuyến khích cho các  tác phẩm:

- Tác phẩm: Âm vang ngày hội - Dương Văn Hà, Dân Chủ, Tp Hòa Bình.

- Tác phẩm: . Bên suối - Thái Trung Kiên, - Mông Hóa, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm: Đôi bạn - Dương Đức Quang, - Mông Hóa, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Bộ tác phẩm Nhiếp ảnh - Bùi Thị Loan, - Tổ 5, Thái Bình, TP Hòa Bình.

- Tác phẩm: Xung kích - Hà Minh Đức, - Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình.

5. Lĩnh vực Thơ tiếng phổ thông:

Đề cử Giải A  cho  tác phẩm:

- Tuyển tập thơ : Những người sống trong mây - Nguyễn Tấn Việt - Chương Mĩ - Hà Nội.

Đề cử Giải B  cho các  tác phẩm:

- Chùm 12 bài thơ : Thơ hay cho bé mầm non: - Nguyễn Hữu Thông - Đồng Tiến, TP Hòa Bình.

- Tập thơ: Trái ngọt đầu cành - Đào Khang Hải - Số 5 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đồng Tiến, Tp Hòa Bình

Đề cử Giải C  cho các  tác phẩm:

- Tập thơ : Nóc nhà ta có hoa khau cút - Lò Cao Nhum, Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình.

- Hai Trường ca: Trò chuyện với cha con cụ Lập Sơn và Lập Thành ; Trường Gửi Bill Gates và trời xanh - Nguyễn Văn Nông - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật.

- Chùm bài thơ - Bùi Việt Phương - Tổ 4, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

Đề cử Giải Khuyến khích cho các  tác phẩm:

- Tập thơ: Ráng đỏ - Bùi Thị Nụ - SN 18, tổ 6, Thái Bình, TP Hòa Bình .

- Tập Văn thơ: Khoảnh khắc ( Phần thơ) - Nguyễn Xuân Chiến - Phường Phương Lâm TP Hòa Bình.

- Tâp thơ : Thơ và đời - Nguyễn Anh Tuấn - SN 131, đường Điện Biên Phủ, Tổ 14, Phương Lâm, TP Hòa Bình.

- Tập thơ: Giọt chiều - Phạm Thị Tiến -  Tổ 17, phường Chăm mát, TP Hòa Bình.

- Tập thơ : Tình trên mạng ảo - Nhan Hữu Sinh  - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật.

 

6. Lĩnh vực Âm nhạc:

Không có Giải A:

Đề cử Giải  B cho các  tác phẩm:

- Tác phẩm: Tình núi và Đất Mường Mở Hội - Bùi Đình Chiến - Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- Kịch bản âm nhạc Múa: “Máu thắm mùa hoa đào” và Ca khúc: Bố tôi - Huy Tâm(  Nguyễn Thành Tâm) - Tổ 10 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Đề cử Giải C  cho các tác phẩm:

- Tác phẩm: Tiếng sáo ôi và Bài ca dâng người - Bùi Hữu Trí - Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- Nhạc giao hưởng thơ: Thân phận và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Xuân quê hương -Nguyễn Duy Thịnh -Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình.

- Tập ca khúc - Nguyễn Văn Hạnh -Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc

- Chùm tác phẩm: Nàng Nga Hai mối; Hòa Bình Tay Trong tay  và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc: Vang Vọng Đất Mường - Trần Ngọc Dũng - Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- - Thơ giao hưởng Huyền thoại xứ Mường và Chùm tác phẩm - Đinh Tùng Bách - Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

 

Đề cử Giải Khuyến khích cho các  tác phẩm:

- Tác phẩm: Tiếng cồng khai hội và Hòa Bình sức sống mùa xuân  - Hoàng Văn Tâm-  Hội nhạc sỹ tỉnh Hòa Bình.

- Chùm tác phẩm  - Tống Đức Cửu - Trung Minh, Tp Hòa Bình.

7. Lĩnh vực  Múa:

Đề cử Giải A cho tác phẩm:

- Tác phẩm múa: Núi mẹ - Lộc con - Bạch Công Thị, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đề cử Giải B cho  tác phẩm:

- Tác phẩm múa: Vũ điệu khơ mú –Điêu Thúy Hoàn, nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ Tây Bắc.

Đề cử Giải C cho  tác phẩm:

- Tác phẩm múa: Ngọn lửa đất Mường – nhóm tác giả: Bạch Công Thị, Đinh Xuân Thương, Trần Xuân Đức, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đề cử Giải Khuyến khích cho các tác phẩm:

- Tác phẩm múa: Gia bảo - Bạch Công Thị, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm múa: Tiếng sáo gọi nàng Nga – Khà Thị Quyên, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm múa:  Những trái tim hồng- Đinh Xuân Thương, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm múa:  Tính tẩu mùa xuân - Đinh Xuân Thương, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- Tác phẩm múa: Vì cuộc sống bình yên - Phạm Ngọc Anh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

8. Lĩnh vực sân khấu:

Đề cử Giải A cho tác phẩm:

- Tập kịch ngắn : Trái chín ước mơ -Nghệ sĩ ưu tú Bùi Chí Thanh.

Đề cử Giải B cho  tác phẩm:

- Kịch bản phân cảnh nghệ thuật và Kịch bản văn học : Tổ khúc trình tấu-trình diễn múa và âm nhạc chiêng – Nghệ sĩ ưu tú Bùi Chí Thanh.

Đề cử Giải C cho các  tác phẩm:

- Kịch bản sân khấu : Ký ức thời gian  - Bùi Thanh Dung, Khoan Dụ, Lạc Thủy.

- Kịch bản và kế hoạch : Diễu hành trình tấu, trình diễn chiêng đường phố- Bùi Tú Cao,  Phường Thái Bình, Tp Hòa Bình.

Đề cử Giải Khuyến khích kèm cho các tác phẩm:

- Tập Kịch bản sân khấu – Mai Sinh,  Hội viên Hội Văn học nghệ thuật.

Tập Kịch bản sân khấu - Trần Quang Hợp, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

         Các giải thưởng sẽ được trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận và được trao giải thường vào ngày 16/11/2016 tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình

HỘI ĐỒNG THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CÁN BỘ CHIẾN SỸ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TRONG TỈNH BIẾT VÀ XIN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỚI NHỮNG ĐỀ CỬ TRÊN./.

                                                                  CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

                                                      SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                          

 

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction