Sáng ngày 21/02/2017, Tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Bộ chữ dân tộc Mường và triển khai kế hoạch ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình. Tới dự có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng, Viện Ngôn ngữ học; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang - Tổng Biên tập tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Ủy ban nhân dân các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong và Kim Bôi.

chumuong

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 08/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND phê chuẩn Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình gồm 28 chữ cái; 24 phụ âm đầu; 14 nguyên âm gồm 11 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi; hệ thống âm cuối gồm 09 phụ âm; 05 thanh điệu và 152 vần.

Theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường nhằm mục đích đưa Bộ chữ Mường vào đời sống dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình, khẳng định Bộ chữ Mường là chữ viết chính thức của dân tộc Mường Hòa Bình góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc Mường. Đồng thời yêu cầu Bộ chữ dân tộc Mường phải đảm bảo phù hợp đáp ứng cho các đối tượng người đã biết và chưa biết tiếng Mường. Kế hoạch cũng đã chỉ rõ các nội dung cụ thể đó là: Tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức về Bộ chữ dân tộc Mường; Xây dựng Bộ gõ chữ Mường phù hợp với đặc điểm của Bộ chữ dân tộc Mường đã được phê chuẩn; Biên soạn tài liệu học tiếng Mường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức phổ biến dạy học tiếng Mường trong mọi tầng lớp trên địa bàn; Biên soạn từ điển song ngữ đối chiếu Việt – Mường, Mường - Việt; Sử dụng chính thức Bộ chữ dân tộc Mường trong các hoạt động văn hóa, tuyên truyền, giáo dục…

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố, các cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, triển khai nội dung các công việc tiếp theo. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bộ gõ chữ Mường và tài liệu giảng dậy tiếng Mường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ tái bản ( có sửa chữa nội dung phần tiếng Mường và thêm phần dịch ý) sách Mo Mường Hòa Bình; Xây dựng Kế hoạch triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành học tiếng Mường; Kiểm kê di sản văn hóa dân tộc Mường, trong đó áp dụng Bộ chữ Mường đã được phê chuẩn để ghi phần tư liệu gốc của di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Mường. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định về dậy học tiếng Mường trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo dậy tiếng Mường cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thực hiên tốt công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiểu và nắm rõ Bộ chữ dân tộc Mường Hòa Bình                                                                                                                                                                  Đặng Hà - Phòng Quản lý Văn hóa hóa

Các tin khác