Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Thu – TUV, Bí thư Đang ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đ/c Bùi Ngọc Lâm - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT&DL; các đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

HTNQ1

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Đoàn Văn Thu - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhgiới thiệu nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIvề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành yêu cầu về cơ cấu lại kinh tế; tổ chức quán triệt, truyên truyền sâu rộng nhiệm vụ của kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Hội nghị đã được đồng chí Lưu Huy Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng khóa XII và công bố Quyết định trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

HTNQ2

Đ/c Bùi Ngọc Lâm - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT&DL

trao huy hiệu 30 tuổi đảng

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Lâm – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTT&DL yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngành nghiên cứu viết bài thu hoạch thực hiện nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị, các chi bộ xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

                                           Ngọc Tú – Văn phòng Sở

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction