Nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí, du lịch người cao tuổi sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm; phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại”, “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, giúp cho người cao tuổi sống vui sống có ích, làm gương cho con cháu, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đẩy lùi các hủ tục lạc hậu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ sở. Ngày 10/3/2017, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội người cao tuổi tỉnh Hòa Bình đã ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017-2022.

ký ket

Lãnh đạo Sở VHTTDL và Hội Người cao tuổi ký kết chương trình phối hợp

Nội dung phối hợp bao gồm:

-Tăng cường công tác thông tin, truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và nhân dân trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Động viên người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nêu gương “Người tốt, việc tốt’’ trong phong trào quần chúng về văn hóa, thể dục thể thao cho người cao tuổi.

- Phát triển các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí, du lịch cho người cao tuổi toàn tỉnh; phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, thể dục thể thao và công tác gia đình cho cán bộ, hội viên cao tuổi.

- Phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, giải trí, du lịch của người cao tuổi.

- Phối hợp vận động, tuyên truyền người cao tuối tham gia phòng chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp xây dựng CLB liên thế hệ giúp đỡ nhau, trước hết là cấp cơ sở; tiếp tục xây dựng củng cố hoàn thiện và mở rộng các CLB văn hóa, văn nghệ, du lịch và TDTT, sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo duy trì sinh hoạt và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức định kỳ hàng năm các hội thao của người cao tuổi ở cơ sở, huyện và tỉnh.

- Phối hợp thực hiện cuộc vận động “Gia đình văn hóa””Làng Văn hóa” “Khu dân cư văn hóa”; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

- Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm, đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 5 năm thực hiện chương trình, rút kinh nghiệm chỉ đạo và biểu dương tập thể cá nhân thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chương trình.

Đây là cơ sở để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Hội người cao tuổi tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.           

                                Ngọc Tú – Văn phòng Sở

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction