Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 4091/BHVTTDL-VP ngày 28/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện đối với dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính cấp trung ương. Ngày 23/9/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: http://bvhttdl.gov.vn và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp trung ương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn.

            Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công theo các cấp độ như sau:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. 
Các dịch vụ công mức độ 1 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tra cứu tại http://bvhttdl.gov.vn/vn/cai-cach-hc/index.html.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các dịch vụ công mức độ 2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tra cứu tại http://bvhttdl.gov.vn/vn/cai-cach-hc/index.html.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các dịch vụ công mức độ 3 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể đăng ký tại http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/Public/Views/DanhMucTTHC.aspx.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

                                                                 Bùi Ngọc Tú 

                                                        Văn phòng Sở VHTT&DL

                                    

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction