Ngày 21/11/2017, tại Trung tâm điều dưỡng người có công huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017.Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Chung - Phó Vụ trưởng, Vụ thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hòa Bình; đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (Cụm trưởng Cụm thi đua) và các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức-Pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 7 tỉnh Trung du và Miền núi Phía Bắc (Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Yên Bái, Bắc Kan, Phú Thọ).

thiduakb

                      Toàn cảnh hội nghị cụm thi đua ngành văn hóa cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc

Năm 2017, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động với chủ đề "Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh”. Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các Sở trong Cụm; hướng dẫn triển khai kịp thời các phong trào thi đua trong toàn ngành, tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018...; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các tỉnh trong Cụm thi đua. Nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch. Chủ động sáng tạo trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch tại mỗi địa phương. Đổi mới phương pháp quản lý tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm của công chức, viên chức; bố trí nhân lực, phương tiện làm việc, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, quy trình, phương pháp làm việc; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại công chức, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng; giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... mang lại hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Công tác thi đua khen thưởng đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức; phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của từng địa phương đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tố điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi hòa chung phong trào của cả nước đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các Sở trong Cụm thi đua xác định nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong Cụm ngày càng phát triển.

Nhiệm vụ trọng tâm 2018, tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các tỉnh. Tổ chức quản lý tốt hoạt động lễ hội trong năm 2018 đảm bảo an ninh trật tư, lành mạnh và hiệu quả. Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh; xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động ngành. Đổi mới phương pháp quản lý, tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí nhân lực, phương tiện làm việc, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch các tỉnh trong Cụm. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi  đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước của ngành phát triển.

       Hội nghị đã bình xét, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. Bầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ làm Cụm Phó của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2018./.

                                                                   Bùi Lê – Phòng Tổ chức – Pháp chế

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction