Tin nổi bật

Ngày 19/3, tại Khách sạn Mường Thanh tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi đua năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Chung - Phó Vụ trưởng, Vụ thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức-Pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 7 tỉnh Trung du và Miền núi Phía Bắc (Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ). Chủ trì Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang (Cụm trưởng) và Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ (Cụm phó).

TD20181

Toàn cánh Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2018

cụm thi đua 7 tỉnh trung du và Miền núi phía bắc

 Hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du – Miền núi Phía Bắc đã phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng. Trong đó, đề ra các chỉ tiêu: 100 % các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du – Miền núi Phía Bắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; 100 % Đảng bộ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cụm thi đua 7 tỉnh đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; 100 % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100 % các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; phấn đấu cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

    TD20182

Lãnh đạo các Sở VH,TT&DL Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc      

ký giao ước thi đua năm 2018

       Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, điều chỉnh và làm rõ thêm các chỉ tiêu thi đua trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

      Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du – Miền núi phía Bắc đã thực hiện ký giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua năm 2018.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú