Tin nổi bật

Sáng ngày 06/4, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề: xây dựng phong cách, tác phong công tác, của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Bùi Ngọc Lâm, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Thị Niềm, TUV, Phó Giám đốc Sở; Lưu Huy Linh, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở. Cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

ti

Đồng chí: Bùi Ngọc Lâm, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần khai mạc Hội nghị của đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy là phần triển khai các nội dung dung học tập chuyên đề: xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ đảng viên của đồng chí Bùi Thị Niềm, đồng chí đã truyền tải được nhiều thông tin rất bổ ích, đặc biệt đồng chí đã giới thiệu tâm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó liên hệ với cơ quan, đơn vị, cá nhân, người đứng đầu, của cán bộ đảng viên đến với cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong hội nghị.

                                        Bùi Ngọc Tú - Văn phòng Sở.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú