Ngày 14/6/2018, Đảng ủy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

           Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Bùi Thị Niềm - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Lưu Huy Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; cùng sự có mặt của 112 đảng viên của 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

                        giữa nv

Đồng chí Lưu Huy Linh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở

phát biểu tại Hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương. Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh và thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; nghiêm túc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các mhiệm vụ chính trị của Ngành, nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngành và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình đạt những kết quả quan trọng; thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thuộc lĩnh vực ngành, trong đó có một số chỉ tiêu đã đạt và vượt số với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể:

- Lãnh đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hằng năm có trên 90% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; hơn 90% cá nhân đạt danh hiệu ”Lao động tiên tiến” trở lên: Đạt 100%.

          - Hằng năm có từ 50% chi bộ trực thuộc được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh: Đạt 100%.

          - 85% đảng viên trở lên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt hơn 100%.

          - 100% đảng viên chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị theo Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ: Đạt 100%.

          - Trong nhiệm kỳ kết nạp từ từ 25 đảng viên mới trở lên, trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 22 đảng viên mới, đạt 84% của cả nhiệm kỳ.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 là: Lãnh đạo cơ quan thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hằng năm có 20% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; có 85% cá nhân đạt danh hiệu ”Lao động tiên tiến” trở lên; phấn đấu hằng năm có từ 50% chi bộ trực thuộc được công nhận chi bộ Trong sạch vững mạnh; Đảng bộ được công nhận Đảng bộ Trong sạch vững mạnh; 80% đảng viên trở lên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị theo Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 25 đảng viên mới trở lên./.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction