Được sự nhất trí của Đảng uỷ, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan tỉnh, ngày 20/12/2018 Hội CCB Sở đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 gắn với kỷ niệm 29 năm ngày truyền thống của Hội CCB (06/12/1989 – 06/12/2018); kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Q