Ngày 05/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức công bố Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý di tích tỉnh Hòa Bình với Bảo tàng tỉnh Hòa Bình theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XII của tỉnh về chi tiết tổ chức thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.

SNBT1

Tham dự công bố Quyết định có bà Bùi Thị Niềm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; ông Lưu Huy Linh – Phó Giám đốc Sở; đại diện phòng chuyên môn của Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức của Ban quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Hòa Bình.

Sau khi sáp nhập, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa Th thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, có chức năng sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa (Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể); kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật; trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật th; giáo dục truyền thống; nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ khác của Bảo tàng theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của quần chúng; Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu biên tập và xuất bản ấn phẩm, giới thiệu truyền thống lịch sử tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi công bố Quyết định, bà Bùi Thị Niềm – Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thi tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, bà Nguyễn Thị Xuyến giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo tảng tỉnh Hòa Bình. Đồng thời chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Hòa Bình phối hợp với phòng Tổ chức – Pháp chế tham mưu kiện toàn sớm tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc, xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

SNBT2

                              -         Phòng Tổ chức – Pháp chế-

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction