Ngày 10/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hòa Bình và Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 về việc tổ chức lại và đổi tên Trường Năng khiếu – Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình.

công bố m1

(Toàn cảnh Công bố và ra mắt Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh)

công bố m2

(Toàn cảnh Công bố và ra mắt Trường Năng khiếu – Huấn luyện và Thi đấu TDTT)

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hòa Bình chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hòa Bình. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm: 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ (phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Nghệ thuật quần chúng và Nghiệp vụ điện ảnh; phòng Tuyên truyền, cổ động và triển lãm) và 03 tổ chức trực thuộc Trung tâm (Đội chiếu phim lưu động số 1, 2, 3).

công bố m3

(Bà Bùi Thị Niềm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL

trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh)

Trường Năng khiếu - Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình được tổ chức lại và đổi tên trên cơ sở hợp nhất Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Cơ cấu tô chức bộ máy gồm: 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ (phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ, phòng Đào tạo – Huấn luyện).

Sau khi công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý của đơn vị. Bà Bùi Thị Niềm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao các Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Tú Cao giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh; bà Hà Thị Mai Ly giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh; ông Đào Tiến Cường giữ chức Hiệu trưởng Trường Năng khiếu – Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao và chức danh Phó hiệu trưởng đối với ông Hoàng Văn Lợi, Bùi Văn Dục, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Nghĩa Hưng.

Phát biểu tại buổi công bố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chúc mừng công chức, viên chức, người lao động tại 2 đơn vị mới được thành lập và tổ chức lại theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo quản lý 2 đơn vị nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, kiện toàn sắp xếp lại nhân sự lãnh đạo quản lý bộ máy bên trong đơn vị, xây dựng Đề án vị trí việc làm, chức năng nhiệm vụ của đơn vị để ổn định tổ chức, lãnh đạo đơn vị đi vào hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

công bố m4

(Bà Bùi Thị Niềm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Năng khiếu – Huấn luyện và Thi đấu TDTT)

Phòng Tổ chức – Pháp chế

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction