Ngày 28/3/2019, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Chung - Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức - Pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 7 tỉnh Trung du và Miền núi Phía Bắc gồm: (Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn). Chủ trì Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (Cụm trưởng) và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (Cụm phó).


Toàn cánh Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2019

của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và Miền núi phía Bắc

      Hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc đã phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác Thi đua - Khen thưởng. Trong đó, đề ra các chỉ tiêu: 100 % các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; 100 % Đảng bộ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; 100 % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100 % các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm các chỉ tiêu thi đua trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

       Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc đã thực hiện ký giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua năm 2019.

         

Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua

ký kết giao ước thi đua năm 2019

             

                                                                                               Phòng TC-PC

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction