Tin nổi bật

Ngày 28/3/2019, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Chung - Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức - Pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 7 tỉnh Trung du và Miền núi Phía Bắc gồm: (Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn). Chủ trì Hội nghị đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (Cụm trưởng) và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (Cụm phó).


Toàn cánh Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2019

của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và Miền núi phía Bắc

      Hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc đã phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác Thi đua - Khen thưởng. Trong đó, đề ra các chỉ tiêu: 100 % các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; 100 % Đảng bộ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; 100 % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thi đua hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100 % các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ thêm các chỉ tiêu thi đua trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

       Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du - Miền núi phía Bắc đã thực hiện ký giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua năm 2019.

         

Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua

ký kết giao ước thi đua năm 2019

             

                                                                                               Phòng TC-PC

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú