Tin nổi bật

Ngày 29/3, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC về việc “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

 http://baohoabinh.com.vn/Includes/NewsDetail/3_2019/dt_15320191059_97.jpg

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh làm việc với họa sĩ Đào Anh Khánh về công tác tổ chức chương trình "Đáo Xuân Chín".

Cụ thể, Tranh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kỳ Phát (trụ sở tại số 99, Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình) là đơn vị tổ chức Festival Đáo Xuân Chín ngày 23 – 24/3/2019 tại Thung lũng Gầm Trời, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kỳ Phát tổ chức chương trình Đáo Xuân Chín đã vi phạm 2 vấn đề: Biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung trong giấy phép và tổ chức lễ hội theo quy định phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty đã không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại “điểm a, khoản 3, Điều 13; điểm a, khoản 1, Điều 17 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo”.

Hình thức xử phạt là phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng.

                                                                                                    Thanh tra Sở

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú