Ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Thực hiện sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục thể thao và được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức giải Vô địch Xe đạp đường trường trẻ toàn quốc và giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham thành lập Ban tổ chức địa phương để triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức giải Vô địch Xe đạp đường trường trẻ toàn quốc và giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018, tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 17 tháng 3 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thành lập Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục thể thao và bộ phận làm công tác Du lịch của Sở Thương mại và Du lịch với Sở Văn hóa thông tin; chuyển chức năng quản lý báo chí, xuất bản từ Sở văn hóa thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận nhiệm vụ công tác gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2008. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của Pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố; 210 xã, phường, thị trấn và 2.067 xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là ngày tôn vinh những giá trị gia đình - giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của cha ông ta. Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ nhiệm vụ: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với ý chí “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược. 

Số điện thoại hữu ích

Địa chỉ phản ánh, kiến nghị quy
định hành chính:
SĐT: 02183.896.212
SĐT: 02183.852.491
Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Hot line: 0898.701.005 Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
sovanhoattdlhoabinh@gmail.com

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction