Sáng ngày 25/6/2019, Thường trực tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảođánh giá kết quả 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 245-QĐ/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới( viết tắt là Đề án 245). Tới dự và Chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện các Sở, ban, ngành, UB MTTQ  và đại diện Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thông qua báo cáo đề dẫnđánh Đề án 245.Sau 03 năm triển khai, thực hiện Đề án 245, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về tín ngưỡng, tôn giáo được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền đã coi trọng công tác tổ chức quán triệt, thể chế hóa, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với thực tế của địa phương; nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào có đạo được triển khai xây dựng. Hiện nay, 100% các xã thuộc Chương trình 135 đều có trường tiểu học và THCS, điện sinh hoạt, đường ô tô đến trung tâm xã. Toàn tỉnh có 444 cán bộ, công chức chuyên trách tham mưu, giúp việc và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tham luận các vấn đề: đưa ra giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Đề án 245; công tác xây dựng cán bộ cốt cán phong trào trong vùng đồng bào tôn giáo; kinh nghiệm trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào tôn giáo.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 245 trong những năm tiếp theo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tín ngưỡng tôn giáo, trọng tâm là Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 06-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; chủ động tích cực tiếp xúc với các chức sắc, tạo được niềm tin của công dân, đồng bào có đạo; Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức quản lý tốt việc cấp phép, giám sát xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố, kiện toàn các cơ quan, bộ phận làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên là người có đạo tham gia xây dựng và phát triển tổ chức đoàn, hội ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các ý kiến phát biểu, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 245; xây dựng dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Đề án 245.

Đặng Hà-QLVH

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction