Văn hóa

Thực hiện công văn số 1034/SVHTTDL-QLVH ngày 08/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp triển khai số hóa dữ liệu kho tài liệu lưu trữ Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Sáng ngày 22/7/2019, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tiến hành xuất 50 hiện vật trong kho cơ sở để phục vụ đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Công ty Cổ phần tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB thực hiện số hóa hiện vật bảo tàng tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. Hiện vật được số hóa dữ liệu đợt này là những hiện vật tiêu biểu của các bộ sưu tập hiện vật quý của Bảo tàng tỉnh gồm sưu tập trống đồng cổ, gốm cổ, văn vật, hiện vật kháng chiến.

Đoàn công tác đang tiến hành chụp ảnh, lấy dữ liệu về hiện vật

Với mục đích lợi dụng vào công nghệ kỹ thuật số để thay thế một số công tác của bảo tàng thực tế, thời gian và không gian trưng bày của bảo tàng được mở rộng hơn, việc tiếp cận trực tiếp của công chúng, nhà nghiên cứu với bảo tàng được thuận tiện, góp phần giáo dục văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ hiệu quả hơn. Trên thế giới, nhiều bảo tàng đã ứng dụng thành công công nghệ kỹ thuật số để số hóa hiện vật và dựng không gian trưng bày 3D. Bảo tàng ảo, tương tác 3D đầu tiên đã được ứng dụng ở Việt Nam vào năm 2013, do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ứng dựng để giới thiệu trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Phật giáo Việt NamĐèn cổ Việt Nam, đợt trưng bày thu hút nhiều công chúng quan tâm, bởi các dự án này đã đưa ra nhiều hướng tiếp cận hiện vật mới mẻ, tiện lợi.

Đợt số hóa hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình là bước đầu thử nghiệm đưa kỹ thuật khoa học vào công tác kiểm kê, bảo quản và phát huy tối đa giá trị của hiện vật bảo tàng. Tiến tới góp phần bảo vệ, lưu giữ, phát huy giá trị lâu dài kho di sản văn hóa vật thể của tỉnh.

Thời gian đoàn công tác làm việc dự kiến kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 22/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

Phùng Văn Ân

   Bảo tàng tỉnh Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú