Văn hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được chính quyền các cấp, ngành chức năng chú trọng. Các ngành chức năng, địa phương quản lý tốt việc tổ chức các lễ hội truyền thống ở cơ sở, phù hợp với phong tục tập quán, gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 dsvh1

Lễ hội Khai hạ Mường Bi, Huyện Tân Lạc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương quản lý, tổ chức các lễ hội truyền thống ở cơ sở dịp đầu năm mới trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán, gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức sưu tầm những hiện vật tiêu biểu, các trò chơi dân gian đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh phục vụ nhân dân trong dịp lễ, Tết Nguyên đán. Duy trì mở cửa phòng trưng bày di sản "Văn hóa Hòa Bình” tại Bảo tàng tỉnh để tuyên truyền, giới thiệu cho khách thăm quan. Trong quý II năm 2019, Bảo tàng tỉnh phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” tại tỉnh Hưng Yên nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cũng trong quý II, Sở đã tham mưu cho UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội nhằm đánh giá công tác quản lý di tích và lễ hội tại cơ sở, tìm các giải pháp nhằm nâng cao giá trị của di tích, đồng thời, tỉnh thống nhất chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương quản lý tốt việc tổ chức các lễ hội truyền thống ở cơ sở, phù hợp với phong tục tập quán, gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 dsvh2

Lễ cắt băng khánh thành công trình di tích Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền tại xã Cố Nghĩa, Lạc Thủy - Tháng 5/2019

Sáu tháng đầu năm, Sở VH,TT&DL đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh cho 05 di tích gồm: Di tích danh lam thắng cảnh Hang Núi Kiến, huyện Tân Lạc; di tích lịch sử văn hóa Đền Trường Khạ, huyện Lạc Sơn; di tích lịch sử cách mạng Địa điểm tổ chức Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ I tại Đình Lập; di tích Chùa Bôi, huyện Kim Bôi; di tích “Khu căn cứ cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nghĩa quân Tổng Kiêm - Đốc Bang, huyện Kỳ Sơn”;  Sở đã phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho chính quyền và nhân dân tại các di tích.

Sở đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tiếp nhận 10 hiện vật gốm, 02 hiện vật trống đồng phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học đồng thời nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ khoa học cho 4 di tích:  di tích “Địa điểm thành lập Trung đoàn 12- Hòa Bình” huyện Cao Phong, di tích lịch sử Chùa Quan Âm, huyện Kỳ Sơn; Đền Cát Đùn, huyện Lạc Thủy; danh lam thắng cảnh Thác Trăng, di tích Miếu thờ, huyện Tân Lạc. 

 dsvh3

Đảng bộ, Chính quyền xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Tính đến hết tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 63  lễ hội được tổ chức, trong đó 6 lễ hội cấp huyện, 35 lễ hội cấp xã, thị trấn, 22 lễ hội thôn, bản; 94 di tích lịch sử văn hóa (LSVH) được xếp hạng, trong đó bao gồm 53 di tích LSVH cấp tỉnh, và 41 di tích LSVH cấp quốc gia.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú