Văn hóa

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Sưu tầm, phục dựng các làn điệu cồng chiêng cổ của dân tộc Mường”, Ban Chủ nhiệm đề tài do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đã tổ chức truyền dạy các làn điệu cồng chiêng cổ cho đội văn nghệ xóm Bờ và xóm Rường, xã Trung Bì, huyện Kim Bôi.Trong 04 ngày (từ 10 – 14/10 vừa qua), Ban Chủ nhiệm đã tổ chức truyền dạy 11 làn điệu chiêng cổ gồm: Loóng 2, Lộn loóng 2, Loóng 3, Lộn loóng 3, Loóng 4, Lộn loóng 4, Loóng 6, Lộn loóng 6, Loóng 9, Lộn loóng 9, bài Đi đường cổ, bài Đi đường ghép, bài Chầm khầm; 05 điệu múa Mường cổ, gồm: múa Mời trầu, múa dâng bông, múa chúc phúc, múa sênh tiền, múa đập Nàng Khọt.

Đây là một hoạt động thiết thực, gắn với các nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua đề tài, các đội văn nghệ được tiếp thu lại những nét văn hóa đã bị mai một, đồng thời di sản văn hóa cũng sẽ sống động trở lại trong đời sống cộng đồng dân cư nơi các bản làng người Mường sinh sống. Mặc dù khuôn khổ đề tài không phổ biến đến hết các địa phương, song những nơi mà Ban Chủ nhiệm truyền dạy sẽ là những “hạt nhân cơ bản” để văn hóa cồng chiêng sẽ lan tỏa đến các xóm, bản trong tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học

c1

Đồng chí Đỗ Văn Hạnh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu khai mạc lớp học

c2 

Thạc sĩ Bùi Ngọc Tú – Giảng viên Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc,

thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài đang truyền dạy cồng chiêng

c3

Tiết mục múa của các học viên biểu diễn báo cáo kết quả khóa học

c4

Tiết mục cồng chiêng sắc bùa của các học viên biểu diễn báo cáo kết quả khóa học

                                                                          Phòng Nghiệp vụ văn hóa

                           

Tin mới

Các tin khác