Sáng ngày 7/8/2015, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử của Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm huấn luyện chính trị Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào. Hội thảo được đánh giá là một sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh Hòa Bình năm 2015. Việc tổ chức hội thảo là một bước quan trọng của nhiệm vụ lập đề án đầu tư, tôn tạo di tích.

* Khái quát sự kiện lịch sử của di tích:

Năm 1971, chiến l­ược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ đang dần đẩy tới đỉnh cao khốc liệt. Trung ­ương Đảng chỉ đạo cách mạng Việt Nam, cách mạng Lào cần có b­ước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến trư­ờng. Với cách mạng Lào, Đoàn Uỷ chuyên gia (Ban Cán sự Miền Tây) đề xuất cần giúp Trung ­ương Đảng cách mạng Lào bằng cách tập trung cán bộ đảng viên ­ưu tú ở tất cả 15 tỉnh, ở các chiến trường Trung, Th­ượng và Hạ Lào về tập trung huấn luyện chính trị, sau đó tổ chức đại hội lần thứ II để nước bạn Lào xác định nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ cách mạng mới. Đồng chí Hoàng Xuân Thái – ủy viên Ban Cán sự của Đoàn ủy đ­ược giao nhiệm vụ trực tiếp giúp nước bạn Lào trong công tác triệu tập tổ chức huấn luyện chính trị và chuẩn bị cho Đại hội II của Đảng Nhân dân Lào.

Sau khi xem xét, Trung ương Đảng đã cho chỉ đạo chọn địa điểm Trường CP 40 là nơi giúp nước bạn Lào tổ chức huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào. Do thời gian  gấp, khối lượng chuẩn bị công việc khá lớn, nhất là việc phải sửa chữa và xây dựng mới nhiều chỗ ở cho đại biểu, để đáp ứng yêu cầu của nước bạn Lào kịp đón đại biểu về tập trung. Công việc cần thực hiện rất gấp nên tỉnh Hòa Bình phải huy động rất nhiều lực lượng phục vụ việc sửa chữa nhưng vẫn phải đảm bảo bí mật và an toàn. Khối lượng công việc đó đều do cán bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình.

Bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 đến tháng 12 năm 1971 công tác học tập, bồi d­ưỡng, nâng cao trình độ công tác đảng, công tác chính trị diễn ra hết sức khẩn trương. Đến gần hết tháng 12 năm 1971.

Đại hội trù bị tại Hoà Bình diễn ra 1 tuần (cuối tháng 12 năm 1971), được tiến hành theo đúng kế hoạch, an toàn và thành công rực rỡ. Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào diễn ra tại Hòa Bình là dấu mốc quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tiến lên một bước mới. Trong chương trình nghị sự của Đại hội trù đại hội II, các đại biểu dự đại hội đã thống nhất đổi tên Đảng nhân dân Lào thành Đảng nhân dân cách mạng Lào (Sau đó Đại hội chính thức đ­ược tổ chức vào ngày 3/2/1972 tại xã Xiêng Luồng, thị xã Sầm N­ưa, tỉnh Hủa Phăn.).

Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào đã diễn ra đảm bảo an toàn, bí mật và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TƯ Đảng, của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính Tỉnh Hòa Bình, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh trong việc chuẩn bị các cơ sở vật chất đảm bảo an ninh cho Đại hội trong điều kiện tình hình đất nước và tỉnh Hòa Bình đang còn chiến tranh và muôn vàn khó khăn thì đó là một bằng chứng khẳng định những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào trường tồn mãi mãi.

Sau Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng nhân dân Lào diễn ra thành công tốt đẹp tại tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Đến cuối năm 1972, đế quốc Mỹ ném bom thị xã Hòa Bình đã đánh trúng khu vực này. Toàn bộ Hội trường- khu vực tổ chức Đại hội, các khu nhà, lớp học là nơi ăn nghỉ, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ  và các dãy nhà phụ cận quanh Hội trường đều bị sập hỏng hoàn toàn. Đầu năm 1973, tỉnh đội Hòa Bình về đây tiếp quản khu đất này từ đó cho đến ngày nay. Hiện nay tại địa điểm này chỉ còn lại nền móng của ngôi nhà tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào năm 1971.

* Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích

- Công tác nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của địa điểm này, năm 2009 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn là Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tiến hành nghiên cứu sưu tầm tư liệu về di tích này. Trên cơ sở tư liệu đã sưu tầm, nghiên cứu, ngày 21/5/2009, Tỉnh uỷ Hoà Bình tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử Quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt -  Lào diễn ra ở tỉnh Hoà Bình.

Năm 2012, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn là Bảo tàng tỉnh tiến hành nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Ngày 25 tháng 12 năm 2012, tại Quyết định số 5033/ QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích là di tích lịch sử cấp quốc gia.

- Tu bổ tôn tạo di tích:

Năm 2012, để bảo tồn di tích và cũng nhân dịp đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến thăm, tỉnh Hòa Bình đã bước đầu tiến hành tu bổ tôn tạo di tích với các nội dung như:

- Lát lại nền hội trường – nơi tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào;

- Trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh khu vực này,

- Dựng bia giới thiệu di tích.

        - Tổ chức chuyến công tác sang nước CHDCND Lào để tìm hiểu, thu thập thêm tư liệu liên quan đến di tích

            Để góp phần làm sáng tỏ các giá trị đặc biệt của di tích, từ ngày 22 đến 29 tháng 6 năm 2015, tỉnh Hòa Bình đã cử một đoàn cán bộ, công chức, viên chức  đi công tác tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào để sưu tầm tư liệu lịch sử liên quan đến di tích Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình. Đoàn công tác đã thành công tốt đẹp. Trong lịch trình công tác Đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Hủa Phăn và Thủ đô Viêng Chăn.

Quan tư liệu thu thập được và ý kiến của các nhân chứng lịch sử khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội II Đảng Nhân dân Lào: Đại hội đã đổi tên Đảng nhân dân Lào thành Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Đã xác định được kẻ thù của đất nước; Đã xác định được các mâu thuẫn cơ bản của dân tộc; Đã đề ra đường lối chiến lược, phương hướng để giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước...Đại hội II đã thể hiện sự trưởng thành ngày càng lớn mạnh của Đảng nhân dân cách mạng Lào; Thể hiện sự giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng và nhân dân Lào; Thể hiện sự đoàn kết đặc biệt của Đảng và nhân dân hai nước Việt – Lào...

Đặc biệt tại Bảo tàng Cay sỏn Phom vi hẳn, Đoàn công tác được gặp và phỏng vấn ghi hình đồng chí Xu văn đi Xỉ xa vạt – Phó Chánh Văn phòng trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban phụ trách Bảo tàng Cay Sỏn Phom vi hẳn,  nguyên là thư ký của Chủ tịch Cay Sỏn Phom vi hẳn. Đồng chí là người được giao nhiệm vụ đánh máy toàn bộ văn bản, tài liệu của Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng Nhân dân Lào.

Đồng chí Xu văn đi Xỉ xa vạt đã cho biết:  vào năm 1971 đồng chí 25 tuổi, làm thư ký cho Chủ tịch Cay sỏn Phom vi hẳn. Đồng chí được giao nhiệm vụ đánh máy toàn bộ tài liệu văn bản của Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình; Đại hội trù bị diễn ra rất dài tới 81 ngày đêm. Vì không chỉ tổ chức Đại hội mà địa điểm đó còn là nơi tổ chức huấn luyện công tác đảng, chăm sóc sức khỏe cho các đoàn cán bộ đảng viên và tổ chức các Hội nghị của BCH Trung ương Đảng Nhân dân Lào trước khi tổ chức Đại hội trù bị. Đại hội đã triệu tập trên hai trăm đại biểu, mời chuyên gia Việt Nam tổ chức các đợt học tập kiểm điểm, đúc rút kinh nghiệm cách mạng sau đó mới tiến hành tổ chức Đại hội Trù bị Đại hội II. Từ Đại hội I (năm 1955) đến Đại hội II (1971 -1972) là thời gian khá dài. Do tổ chức được Đại hội trù bị ở tỉnh Hòa Bình rất chu đáo nên Đại hội chính thức ở Viêng Xây đã rất thành công. Có nhiều vấn đề quan trọng của cách mạng Lào được tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và triển khai tại Đại hội II.

            Việc gặp gỡ, phỏng vấn các nhân chứng cách mạng và các tư liệu thu thập được đã góp phần khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của các di tích lịch sử cách mạng Việt – Lào tại tỉnh Hòa Bình đối với lịch sử cách mạng giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam – Lào;

            Các tư liệu mà Đoàn sưu tầm được chính là những chứng tích, bằng chứng về sự giúp đỡ quý báu và to lớn của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với Đảng và nhân dân Lào trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước Lào;

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 11 bản tham luận và 02 ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp của đồng chí Công sứ nước CHDCND Lào Phomma Sedsena, ý kiến phát biểu của Thiếu tướng, Anh hùng QĐND Việt Nam Lê Mã Lương.

Các ý kiến là đóng góp tâm huyết, là cơ sở luận cứ khoa học, những bài học thực tiễn sinh động, quý giá và cần thiết cho quá trình nghiên cứu đề xuất trong vấn đề đầu tư, tôn tạo di tích, một biểu tượng đặc biệt cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước láng giềng Việt Nam – Lào.

Các ý kiến đó đã thống nhất khẳng định: 

 1. Địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình hơn 40 năm về trước là sự kiện tiêu biểu của mối quan hệ và tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình hiện nay là việc làm mang nhiều ý nghĩa. Việc xếp hạng và tu bổ, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử này góp phần làm bền vững hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

2. Các ý kiến gợi mở về ý tưởng, phương thức tôn tạo di tích trở thành một di tích đặc biệt nhưng nhưng phù hợp với yêu cầu của một không gian văn hóa, lịch sử sống động và hấp dẫn đối với mọi tầng lớp nhân dân.

3. Để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng nhân dân Lào, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, thời gian tới tỉnh Hoà Bình sẽ tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng và các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tài liệu để bổ sung hoàn thiện hồ sơ di tích theo quy định Thông tư, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  làm cơ sở cho việc lưu giữ lâu dài và tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích sau này. Cụ thể là:

- Bổ sung lý lịch di tích, làm rõ đầy đủ các sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan;tổng thuật các kết quả nghiên cứu đã có và nêu rõ cơ sở khoa học, nhận định của tổ chức, cá nhân lập hồ sơ khoa học di tích về sự kiện, nhân vật lịch sử; xác định cụ thể phạm vi, quy mô của di tích và cảnh quan môi trường khu vực di tích... Tập hợp những tư liệu, bài viết, kỷ yếu hội thảo khoa học về di tích để lập thành Phụ lục lý lịch di tích.

- Về định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích với quan điểm là bảo quản nguyên trạng các di tích và di vật gốc. Tiến hành phục hồi khi có đủ các cơ sở khoa học như ảnh, bản vẽ, tư liệu thành văn hoặc lời kể của nhân chứng. Ưu tiên bảo quản các yếu tố gốc của các công trình còn lại. 

 - Thường xuyên phối hợp với các bảo tàng chuyên ngành có liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu về di tích, cũng như thông tin quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tạo địa chỉ đỏ thu hút các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu về di tích. Xây dựng chương trình tham quan cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ biết được di tích ghi dấu mối quan hệ hữu nghị, thân thiết Việt – Lào; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu về nguồn tại khu di tích, kết hợp giữa nhà trường, đơn vị quân đội gắn việc học tập tại trường với việc học tập tại di tích cho thế hệ trẻ trong và ngoài Quân đội của hai nước Việt – Lào.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo:

lao1

Đồng chí Nguyễn Văn Chương – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo

lao2

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm – TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL báo cáo tổng quan về Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm huấn luyện chính trị Đại hội trù bị Đại II Đảng Nhân dân Lào” tại hội thảo.

lao3

Quang cảnh hội thảo

lao4

Các đại biểu dự hội thảo tham quan Di tích

lao5

Các đại biểu, các nhà khoa học dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Số điện thoại hữu ích

Địa chỉ phản ánh, kiến nghị quy
định hành chính:
SĐT: 02183.896.212
SĐT: 02183.852.491
Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Hot line: 0898.701.005 Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
sovanhoa@hoabinh.gov.vn

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction