Tri thức đã trở thành một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội, ngay cả những nước phát triển và đang phát triển thì sách báo và thư viện được coi như như bộ mặt Văn hoá của một Quốc Gia là thước đo trình độ tổ chức kiến thức của một dân tộc văn minh.

           Thư viện với tư cách là một thiết chế văn hoá một cơ quan giáo dục ngoài nhà trường có trách nhiệm dùng sách báo làm tài liệu tuyên truyền đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ cách mạng cho nhân dân đáp ứng nhu cầu đọc và nhu cầu thông tin của toàn thể nhân dân trên địa bàn.

          Ngày nay, các phương tiện nghe nhìn hiện đại như Internet, truyền hình số, sách online…đang có xu hướng lấn át thư viện truyền thống. Hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến huyện đang trải qua những khó khăn hay nói cách khác đang trong gia đoạn khủng hoảng chung của hệ thống Thư viện toàn quốc.

          Thư viện huyện là bộ phận cấu thành của hệ thống thư viện toàn tỉnh, là một thiết chế của văn hóa các huyện, thành phố. Với nhiệm vụ sưu tầm, bổ sung, lưu trữ, bảo quản, phục vụ nhu cầu đọc sách báo của nhân dân địa phương trong huyện, thành phố. Thư viện các huyện thực sự trở thành thiết chế vô cùng quan trọng góp phần không nhỏ trong sự nghiệp văn hóa chung của toàn huyện toàn tỉnh.

Thực trạng:

Toàn tỉnh Hòa Bình có 10 thư viện huyện,(thành phố Hòa Bình chưa có Thư viện) có hai thư viện trực thuộc UBND huyện (Đà Bắc, Cao Phong) số còn lại chịu sự quản lý trực tiếp của  Trung tâm Văn hoá, Thể thao của huyện về các mặt: nhân sự, trụ sở, trang thiết bị, kinh phí hoạt động. Phụ thuộc vào sự quan tâm và nhận thức của lãnh đạo cấp huyện mà thư viện được sự đầu tư nhiều hay ít.

Về trụ sở, Hầu hết các thư viên huyện đã được Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện bố trí phòng để làm việc và kho chứa sách. Thư viện 02 huyện Mai Châu, Kim Bôi có trụ sở riêng độc lập là nhà hai tầng khang trang, sạch đẹp ở Trung tâm huyện lỵ thuộc loại đẹp nhất trong hệ thống thư viện công cộng ở Hòa Bình, Thư viện huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, Cao Phong đã được bố trí trụ sở riêng nhưng là nhà cấp 4 đã bị xuống cấp, hoặc ở chung với nhiều cơ quan khác thuộc huyện (Cao Phong)  còn lại đều được bố trí trong một hoặc 2 phòng làm việc tại Trung tâm Văn hóa huyện.       

   tv1       tv2

Trụ sở Thư viện huyện Mai Châu                 Trụ sở Thư viện huyện Đà Bắc

 Trang thiết bị phục vụ nghiệp vụ và sách báo bổ sung đa phần còn rất nghèo nàn và lạc hậu Trang thiết bị như giá sách, tủ mục lục, tủ trưng bày Thư viện các huyện đều được trang bị để tổ chức kho sách, tuy nhiên cũng xuống cấp và xập xệ. Hàng năm ngoài số sách nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia Thư viện tỉnh gửi về, các nguồn sách biếu tặng do các Nhà xuất bản và dự án, một số Thư viện huyện đã chủ động mua sách báo bổ sung từ nguồn kinh phí sự nghiệp như Thư viện huyện Kim Bôi, Lương Sơn. Số đầu báo nhiều nhất là Thư viện huyện Lương Sơn 26 loại ít là 3 loại báo, cá biệt có thư viện không đặt bất kể loại báo nào. Hầu hết các Thư viện khác không bố trí kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ Thư viện và kinh phí bổ sung sách, có thì cũng rất ít.

Phương thức phục vụ độc giả của Thư viện các huyện chủ yếu là cho chọn trực tiếp. Sáu tháng đầu năm 2015 Thư viện các huyện phục vụ trên 10.000 lượt bạn đọc, trên 30.000 lượt sách báo luân chuyển. Một số thư viện đã có nhiều cố gắng trong công tác luân chuyển sách báo xuống cơ sở như Thư viện huyện Lương Sơn, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc sơn…bên cạnh đó còn nhiều Thư viện chưa năng động, hình thức hoạt động đơn điệu nên công tác luân chuyển kém hiệu quả.

 Hầu hết các thư viện không có không gian để độc giả đến đọc sách báo tại chỗ; 80% các Thư viện  không được đầu tư bổ sung sách từ nguồn ngân sách của huyện trong nhiều năm qua. Nhiều lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao còn chưa thật thấu đáo về Thư viện cũng như vị trí Thư viện trong thiết chế văn hóa nên từ đầu năm không có kế hoạch cũng như dành ngân sách riêng cho hoạt động Thư viện. hoặc có thì quá ít so với mảng văn nghệ, thể thao.  Công tác xử lý kỹ thuật sách một số thư viện chưa đúng quy trình, sắp xếp còn lộn xộn; 80% các Thư viện huyện không có thẻ bạn đọc thủ thư ghi danh sách độc giả mượn vào sổ, rất thủ công, thiếu tính khoa học.

tv3        

          tv4        
   

Nhân sự Thư viện huyện thiếu từ số lượng đến chất lượng  chuyên môn. Có Thư viện trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Thư viện còn yếu không tận tâm với nghề, thậm chí chưa qua đào tạo. Hầu hết cán bộ thư viện huyện thị đều phải kiêm nhiệm thêm việc khác từ văn thư tạp vụ, thủ quỹ…nên đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công tác chuyên môn. Công tác áp dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ thư viện ngoài thư viện Lương Sơn áp dụng tốt còn đa phần rất yếu.

          Giải pháp:

          Với mục tiêu thống nhất chuẩn hoá đặc biệt khi các thư viện Việt Nam đang dần hoà nhập với hoạt động thư viện quốc tế cần tập trung thực hiện tốt một số hoạt động nghiệp vụ mang tính định hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế văn hoá xã hội trong giai đoạn hiện nay, từng bước nâng cao vị thế xã hội của thư viện huyện. Việc tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện huyện là vấn đề hết sức cần thiết. Tôi xin đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:

          Tại các thư viện đội ngũ cán bộ cần được phân công và đào tạo, tuyển mới cán bộ thư viện trẻ tốt nghiệp các trường thông tin thư viện, tạo điều kiện cho cán bộ thư viện được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.Phân công, bố trí lại nhân sự một cách hợp lý tránh tình trạng thủ thư được xem như một thủ kho (Thư viện huyện Mai Châu, Yên Thủy).  Nghề Thư viện là một lĩnh vực khoa học nếu không được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ lại không có người hướng dẫn thì sẽ khó làm được nghiệp vụ Thư viện

          Trụ sở thư viện là công trình công cộng nằm trong hệ thống phục vụ chung của xã hội là nơi lưu trữ truyền bá tri thức, trụ sở thư viện phải tiêu biểu cho trình độ phát triển văn hoá của địa phương đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo quản tài liệu và phục vụ thuận lợi cho người đọc vì thế trụ sở thư viện cần được xây dựng độc lập. Đặc biệt thư viện được trang bị các phương tiện hiện đại như máy vi tính với phần mềm quản trị dữ liệu thống nhất để nâng cao hiệu qủa quản lý, xử lý nghiệp vụ thư viện và phục vụ bạn đọc.

          Các huyện cần xem xét hoạt động của Thư viện được quy định cụ thể tại Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện. Các cấp có thẩm quyền cần xem xét và quy định cụ thể định mức kinh phí hoạt động dành cho công tác thư viện nhất là kinh phí để bổ sung sách báo tạp chí, số đầu sách trong thư viện huyện cần tăng về số lượng lẫn chất lượng, điều chỉnh lại cơ cấu vốn tài liệu về nội dung, đảm bảo tỉ lệ giữa các lĩnh vực kiến thức phù hợp với nhu cầu người đọc.

          Thư viện các huyện cần nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá thư viện nhằm quản lý và bước đầu xây dựng xây dựng cơ sở dữ liệu cho thư viện điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện sẽ giúp cán bộ thư viện và bạn đọc tìm tin, xử lý tài liệu hiệu quả hơn và chỉ có ứng dụng công nghệ thông tin mới có thể áp dụng được khung phân loại thập phân Dewey (DDC) cùng với khổ mẫu biên mục (MARC21) và Quy tắc Biên mục Anh-Mỹ (AARC22) và đây là bước tiến mở đường cho sự thống nhất các hoạt động nghiệp vụ trên phạm vi cả nước.

          Với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và của tỉnh, sự quan tâm của các cấp các ngành và chính quyền địa phương cộng với sự nhiệt tình của cán bộ thư viện,  chúng ta tin tưởng rằng trong một tương lai gần thư viện huyện sẽ có những bước tiến dài vững chắc góp phần phục vụ nhu cầu nghiên cứu học tập và giải trí của bạn đọc, góp phần phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên bước đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

                                                                                        Lê Quốc Khánh - Thư Viện Tỉnh

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction