Căn cứ các Quyết định: Số 2772/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng Huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình”; Quyết định số 57/QĐ-BTC ngày 26/5/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình” về thành lập Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình” Và Quy chế số 233/QC-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban tổ chức về cuộc thi sáng tác biểu trưng Huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình”.

a cao

Các thành viên Ban giám khảo tham gia chấm điểm cuộc thi sáng tác các mẫu biểu trưng Huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình

Ngày 08/6/2016 Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng Huy hiệu “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình” đã tiến hành chấm điểm các mẫu biểu trưng, huy hiệu. Với tổng số 34 mẫu tham gia dự thi, Kết quả như sau:

- 01 Giải Nhất: thuộc về mã số HB29 của tác giả Nguyễn Văn Công, cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình;

- 02 Giải Nhì:

+ Mã số HB13 của tác giả Mai Nam, tổ 30 Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

+ Mã số HB14 của tác giả Bùi Trần Bảo Thi, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội.

- 03 Giải Ba:

+ Mã số HB01 của tác giả Nguyễn Xuân Cẩm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Lương Sơn.

+ Mẫu HB05 của tác giả Lê Thị Hồng Lựu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

+ Mẫu HB32 của tác giả Phạm Trọng Toán, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

- 10 Giải Khuyến khích:

+ Mã số  HB 02của tác giả Nguyễn Xuân Cẩm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Lương Sơn.

+ Mã số 03 của tác giả Nguyễn Xuân Cẩm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Lương Sơn.

+ Mã số HB 04 của tác giả Lê Thị Hồng Lựu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

+ Mã số HB 06của tác giả Lê Thị Hồng Lựu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình.

+ Mã số HB 09 của tác giả Mai Ngọc Kim, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Hòa Bình

+ Mã số HB 19 của tác giả Trần Duy Hưng, tổ 11, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình

+ Mã số HB 22 của tác giả Lê Minh Hải - Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

+ Mã số HB 26 của tác giả Nguyễn Đình Lan,  tỉnh Bắc Ninh.

+ Mã số HB 28 của tác giả Vũ Thị Thanh Huyền, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

+ Mã số HB 30của tác giả Nguyễn Văn Công, cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình.

Các giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh Hòa Bình; Báo Hòa Bình và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Sau khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi) có trách nhiệm bàn giao cho Sở Nội vụ làm các thủ tục đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng Nhân dân 03 mẫu (01 giải nhất và 02 giải nhì) bình chọn làm mẫu huy hiệu chung của tỉnh.

                                                                                     Phòng Nghiệp vụ văn hóa

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành