Ngày 13/8/2016, Xã Tử Nê được huyện Tân Lạc chọn làm điểm tổ chức Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) 19/8. Về dự “Ngày hội” có ông Đỗ Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên Ban chỉ đạo 09 tỉnh; Ông Bùi Văn Tinh , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo 09 huyện cùng với các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ; Uỷ ban nhân dân huyện; Ban chỉ đạo 09 huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã và toàn thể các vị đại biểu, cán bộ và nhân dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc.

TỬ NÊ

Đỗ Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Uỷ viên Ban chỉ đạo 09 tỉnh lên tặng hoa tại Ngày hội

Tại Ngày hội, đại diện Công an, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kết quả đạt được trong năm qua: Ban chỉ đạo 09 xã Tử Nê đã thường xuyện chỉ đạo các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, chất lượng hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đối với cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhất là trọng điểm, phúc tập về ANTT. Kết quả trong năm qua có 2 tập thể và 3 cá nhân được UBND huyện khen thưởng. Cũng dự tại Ngày Hội đồng chí Đỗ Văn Hạnh, Uỷ viên Ban chỉ đạo 09 của tỉnh đã có bài phát biểu ghi nhận thành tích, kết quả công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của nhân dân và cán bộ xã Tử Nê đã đạt được trong thời gian qua. Phát huy kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ANTT, những thành quả của phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua, trong thời gian tới đồng chí Đỗ Văn Hạnh, Uỷ viên Ban chỉ đạo 09 của tỉnh có ý kiến chỉ đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo 09, cán bộ và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt 03 nhiệm vụ sau:

1 - Tiếp tục triển khai Đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2012-2020”; Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chống các biểu hiện suy thái đạo đực, lối sống, tham nhũng; đồng thời khơi dậy lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, nâng cao cảnh giác và trách nhiệm của quần chúng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

2 - Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; Chỉ đạo các ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; Phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp với lực lượng Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, phối hợp tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng, của chính quyền trong tình hình mới, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thiết thực, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo, xây dựng củng cố lực lượng làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh để phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và giữ gìn ANTT ở cơ sở.

3 - Tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng và biểu dương các điển hình tiên tiên trong phong trào phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT để tập hợp, cỗ vũ nhân dân tích cực tham gia; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…để đạt kết quả cao theo yêu cầu và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an và Ban chỉ đạo 09 của tỉnh Hoà Bình.

                                                                           Dương Thị Ngọc

                                                                          Phòng Quản lý văn hóa

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction