Văn hóa

         Từ ngày 21 – 24/9/2017, tại thành phố Thanh Hóa, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóatổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Tham gia Liên hoan có 24 đội tuyên truyền lưu với hơn 500 diễn viên, nhạc công đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

huong

Các đoàn đem đến Liên hoan nhiều tiểu phẩm kịch ngắn, tuồng, chèo, cải lương, tấu hài... có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng; biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong việc bảo vệ môi trường, phê phán những hành vi thiếu ý thức trong sản xuất, sinh hoạt, vứt rác bừa bãi... và những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhiều việc làm thiết thực của các tầng lớp nhân dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong bảo vệ môi trường

Trong khuôn khổ Liên hoan còn diễn ra hoạt động như: Diễu hành cổ động, văn nghệ cổ động, triển lãm ảnh cổ động... về chủ đề bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ngoài ra, các đoàn đi lưu diễn phục vụ nhân dân Thanh Hóa tại các huyện Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hóa và Nông Cống. Đoàn tuyên truyền tỉnh Hòa Bình được Ban tổ chức Liên hoan phân công tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 Kết quả, Đoàn Tuyên truyền lưu động tỉnh Hòa Bình được ban tổ chức trao 02 giải B cho phần thi Trang trí xe tuyên truyền cổ động và Triển lãm ảnh tuyên truyền bảo vệ Môi trường.  Đoàn Tuyên truyền lưu động tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen về thành tích tham gia Liên hoan.

Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng. Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động  góp phần tăng cường sự phối hợp các cấp, các tổ chức và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đề cao, biểu dương các phong trào, những cá nhân, tập thể và các mô hình điển hình đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, phê phán những hiện tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

             Tin, ảnh: Bích Hường - Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú