Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của “Văn hóa Hòa Bình” cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học về văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của tỉnh nói chung và các di tích Khảo cổ về "Văn hóa Hòa Bình" nói riêng. 

- Cần tiếp tục tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê đối với các di tích Khảo cổ học “Văn hóa Hòa Bình”, lập hồ sơ di tích để quản lý, lập dự án tu bổ tôn tạo để phát huy giá trị của các di tích.

          - Tăng cuờng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu trong nước và tổ chức quốc tế tiếp tục tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu đối với các di tích Khảo cổ học “Văn hóa Hòa Bình”; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư và tham gia nghiên nghiên cứu về “Văn hóa Hòa Bình”. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, qua mạng Internet, các cơ quan truyền thông; bằng nhiều thứ tiếng khác nhau để tuyên truyền đến các địa phuơng trong tỉnh, cả nước và quốc tế, chú trọng tuyên truyền tại các trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị lớn của cả nuớc như: Thành phố hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... tại các diễn đàn khoa học trong nước và quốc tế về "Văn hóa Hòa Bình",

- Tiến hành nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho một số di tích khảo cổ tiêu biểu về “Văn hóa Hòa Bình” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

                                                     Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction