Văn hóa

Sáng ngày 3/4/2018 Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tiến hành bàn giao mộ táng Văn hóa Hòa Bình cho Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á để tiến hành bảo quản, tu sửa, phục hồi và làm phiên bản bộ xương người cổ trong mộ táng Văn hóa Hòa Bình bằng composite.

ban

(Ảnh Tiễn sĩ Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á đang kiểm tra và di dời mộ táng Văn hóa Hòa Bình tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình)

Mộ táng văn hóa Hòa Bình được tìm thấy vào tháng 8 năm 2004 trong lần Bảo tàng tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Trung tâm tiền sử Đông Nam Á tiến hành khai quật Mái đá Đú Sáng, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Trong lần khai quật đoàn khảo sát đã tìm thấy các sưu tập công cụ đá, công cụ xương, mảnh gốm thô và các nhuyễn thể. Đặc biệt đoàn khai quật đã phát hiện mộ táng văn hóa Hòa Bình, người mất trong tư thế nằm co bó gối. Mộ táng đã được đoàn khai quật dùng các biện pháp nghiệp vụ đưa nguyên khối đất có mộ táng về bảo quản và lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình vào cuối năm 2004.

Sau 14 năm, mộ táng và bộ xương đã xuống cấp trầm trọng. Để phục vụ công tác bảo quản và trưng bày phát huy giá trị của mộ táng Văn hóa Hòa Bình, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã phối hợp cùng Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á tiến hành bảo quản, tu sửa, phục hồi và làm phiên bản bộ xương người cổ trong mộ táng Văn hóa Hòa Bình bằng composite tại Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, địa chỉ xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình trong thời gian từ 3/4/2018 đến 6/6/2018.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú