Trong những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của tỉnh đã có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội một cách bền vững. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá; thôn, tổ dân phố văn hoá; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được chú trọng và nâng cao về chất lượng. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện; phong trào xây dựng “người tốt, việc tốt”, phong trào học tập, lao động, sáng tạo đã đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-BCĐPT ngày 15/3/2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh. BCĐ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố (cơ quan thường trực của BCĐ phong trào các huyện, thành phố) phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố thẩm định, rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lần đầu và công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Sau khi bình xét tại cơ sở Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã rà soát kiểm tra hồ sơ và tổ chức họp xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận.

Kết quả có 217 Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh cấp Bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền giai đoạn 2013-2017 tại Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 11/5/2018, (trong đó Khối cơ quan đơn vị doanh nghiệp là 118 tập thể; Khối rường học 99 tập thể). Gồm các huyện Huyện Lạc Thủy 16 đơn vị; Huyện Tân Lạc: 04 đơn vị; Huyện Mai Châu: 15 đơn vị; Huyện Kỳ Sơn: 06 đơn vị; Thành phố Hòa Bình: 18 đơn vị; Huyện Lạc Sơn: 01 đơn vị; Huyện Kim Bôi: 17 đơn vị; Huyện Đà Bắc: 73 đơn vị; Huyện Lương Sơn: 34 đơn vị.

Việc xét, công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với các tiêu chí cụ thể đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của mỗi cơ quan, đơn vị hàng năm.  

Dương Thị Ngọc

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction