Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2018. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Bùi Thị Niềm – TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hòa Bình; Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo, thành phố và BCĐ các xã, phường.

Trong giai đoạn 2016-2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH)  ở Thành phố Hòa Bình đã được các cấp, các đặc biệt quan tâm và  thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào đã phát huy tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của mọi người dân vào việc xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư. 

Nội dung phong trào được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh chương trình giảm nghèo bền vững... đã làm thay đổi diện mạo ở vùng nông thôn. Đến nay toàn thành phố5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa các năm đều được giữ vững. Trong 3 năm 2016-2018, UBND Thành phố đã biểu dương, khen thưởng cho 23.204 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 7.671 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc với số tiền khen thưởng là 812.735.000 đồng; 39 xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục với tổng kinh phí là 73.425.000 đồng; có 25 xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục, 04 xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục và 4.795 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong những năm qua thành phố cũng đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, đến nay có  8/15 phường có nhà văn hóa; 195 xóm có nhà văn hóa, có 252 đội văn nghệ tuyên truyền và 10 câu lạc bộ thơ…Phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển, công tác tổ chức, quản lí lễ hội được trú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu được đẩy lùi.

Tại hội nghị, có 07 đại biểu đại diện cho các xã, phường làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện phong tràoTDĐKXDĐSVH ở địa phương. Đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào trong giai đoạn ( 2018-2020), trong đó phấn đấu: 100% xóm, khu có Nhà văn hóa và sân chơi thể thao; hằng năm có 80% trở lên hộ gia đình, 80% khu dân cư, 90% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút trên 60% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 35%, số hộ gia đình thể thao đạt trên 25%; 100% khu dân cư xây dựng Quy ước và thường xuyên sửa đổi, bổ sung  quy định mới phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT & DL và Lãnh đạo UBND thành phố đã biểu dương và đánh giá cao thành tích của các cấp, các ngành, và nhân dân đạt được trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2016-2018.

Để phát huy những kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến mới và nâng cao chất lượng phong trào,  các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài và phải được cụ thể hóa trong chương trình công tác và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung, ý nghĩa của phong trào bằng nhiều hình thức giúp mọi người hiểu rõ và tích cực tham gia; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến; huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp cơ sở vất chất văn hóa, thể thao ở cơ sở, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân. Triển khai Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa”./.

                             Dương Ngọc

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction