Văn hóa

Ngày 08/3/2019, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 355/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 561 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là lần xét tặng lần thứ 2, tỉnh Hòa Bình vinh dự có 10 “Nghệ nhân Ưu tú” đại diện cho cộng đồng các dân tộc Kinh, Mường, Dao, Tày đó là các ông, bà: Lường Đức Chôm (dân tộc Tày – huyện Đà Bắc), Trần Mạnh Hùng (dân tộc Kinh – huyện Lạc Thủy), Lý Văn Hềnh (dân tộc Dao – huyện Đà Bắc), Bùi Ngọc Thuận (dân tộc Mường – huyện Cao Phong), Bùi Văn Khẩn (dân tộc Mường – huyện Tân Lạc), Đinh Công Tỉnh (dân tộc Mường – huyện Tân Lạc), Quách Văn Đào (dân tộc Mường – huyện Kim Bôi), Bạch Thị Đào (dân tộc Mường – huyện Kim Bôi), Nguyễn Văn Dần (dân tộc Mường – huyện Kim Bôi), Bùi Đăng Chành (dân tộc Mường – huyện Kim Bôi) được phong tặng “Nghệ nhân Ưu tú” ở các loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng, trình diễn nghệ thuật dân gian.

 nghệ nhân
Nghệ nhân Quách Văn Đào huyện Kim Bôi

Việc xét tặng nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Trước đó, vào năm 2015, Chủ tịch nước đã phong tặng “Nghệ nhân Ưu tú” cho 617 nghệ nhân trên toàn quốc, trong đó tỉnh Hòa Bình có 08 Nghệ nhân

Việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” là sự tôn vinh, động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đang lưu giữ, trao truyền và thực hành phổ biến di sản văn hóa phi vật thể, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.

                            Bùi Kim Phúc

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú