Danh sách các đơn vị, hộ kinh doanh vận tại thủy nội địa trên Khu du lịch Hồ Hòa Bình

TT Tên đơn vị/hộ Đại chỉ Điện thoại
1 Công ty chuyên chở hành khách, Dịch vụ Du lịch Thái Thịnh Cảng Bích Hạ, xã Hoà Bình,
TP Hoà Bình
Ông Trình 0945089174
2 Công ty Vận tải Thuỷ Sông Đà Cảng Bích Hạ, xã Hoà Bình,
TP Hoà Bình
Ông Chí 0916065426
3 Công ty Vận tải Hàng hoá và Du lịch Sông Đà Cảng Bích Hạ, xã Hoà Bình, TP Hoà Bình Ông Lâm 0856299847
4 Ban Quản lý Cảng du lịch Thung Nai Xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ông Thảo 0983604495
5 HTX vận chuyển khách  tổ Thung Nai Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ông Trường 0981667240
6 HTX vận chuyển khách tổ Bờ Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ông Tâm 963405668
7 HTX vận chuyển khách tổ  Bình Thanh Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Ong Hào 0382341338
8 HTX vận chuyển khách  Động Thác Bờ Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Bà Phương 0988926698
9 HTX vận chuyển khách  Thung Nai Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong Bà Dương 0977349402
10 Đinh Văn Bằng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0398334780
11 Bùi Quang Long Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0385765112
12 Bùi Hồng Khanh Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0971421554
13 Bùi Đức Hân Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0972734183
14 Bùi Văn Kế Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0343371991
15 Bùi Văn Cường Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0398593420
16 Bùi Hồng Quân Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0383405747
17 Bùi Duy Hồng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0383405747
18 Bùi Văn Lương Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0974535089
19 Bùi Văn Tuyền Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0977349402
20 Bùi Văn Hùng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0364891147
21 Bùi Thị Quý Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0976302338
22 Bùi Văn Thịnh Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0345951993
23 Bùi Văn Sơn Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0974494124
24 Bùi Thị Anh Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0988765494
25 Bùi Văn Công Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0399554578
26 Bùi Hoài Chung Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0367349236
27 Quách Công Lộc Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0363921088
28 Bùi Duy Hưng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0981101138
29 Nguyễn Văn Tùng Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0973057233
30 Nguyễn Hoàng Mai Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0964081438
31 Bùi Văn Thao Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0395454920
32 Bùi Hồng Khuyến Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0989759953
33 Chu Văn Thành Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0338738316
34 Hải Nụ Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0982833272
35 Phòng Hiền Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0973508289
36 Vui Xuân Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0919304011
37 Lượng Thao Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0367354144
38 Nguyễn Thị Hiền Hoạt động tại Cảng Thung Nai 0976638036
39 Phạm Hồng Lâm Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0856299847
40 Nguyễn Văn Nhàn Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0397594622
41 Nguyễn Tiến Bắc Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915578768
42 Phạm Văn Hưởng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915314254
43 Nguyễn Văn Sơn Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0916084668
44 Nguyễn Thị Loan Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0834303320
45 Nguyễn Đăng Thu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0916536823
46 Phạm Văn Mậu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0339101305
47 Nguyễn Văn Tân Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0983511663
48 Nguyễn Thị Hạnh Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0912326563
49 Bùi Thế Tiến Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0355152034
50 Bùi Quang Hậu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0345007322
51 Nguyễn Thị Mai Hồng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0355962400
52 Phạm Tiến Hùng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0987968705
53 Trần Văn Chí Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0916065426
54 Hoàng Văn Diện Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0372703808
55 Nguyễn Thị Hồng Quý Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0868857483
56 Nguyễn Lương Bằng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0985246865
57 Nguyễn Thị Hà Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0962866861
58 Phạm Thế Việt Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0853863338
59 Nguyễn Thị Hòa Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0354185281
60 Nguyễn Văn Doanh Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915428328
61 Nguyễn Thị Huế Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0365781013
62 Đỗ Thị Nga Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0974577110
63 Đinh Công Quân Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0967944016
64 Nguyễn Thị Nga Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0912724238
65 Ngô Văn Trình Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0945089174
66 Trần Mạnh Cường Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0914474338
67 Hà Thị Túc Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0941123696
68 Đặng thị Dậu Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915905187
69 Nguyễn Văn Hưng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0345511188
70 Trần Việt Hà Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915577853
71 Nguyễn Thị Hòa Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0945694605
72 Trần Thị Phượng Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0973741538
73 Nguyễn Văn Chung Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0918021115
74 Phạm Văn Mạnh Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0985262450
75 Ngô Thị Vỹ Hoạt động tại Cảng Bích Hạ (TP Hoà Bình) 0915015532

Sở VHTT&DL

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2063720
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
544
1116
2429
202193
544
30346
2063720

Your IP: 18.232.31.206
2023-02-01 12:53

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction