Đúng vào ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sáng ngày 21/01/2016 tại Công ty CP Du lịch Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2016.

CHUONG1

Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trương Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh đến dự và trực tiếp chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã đánh gia những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2015 như: Hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh được nâng cao; công tác quy hoạch đưọc quan tâm trú trọng, ngoài việc chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2015 đến 2020, tầm nhìn đến 2030 tại địa phương, tỉnh đã triển khai thực hiện dự án lập Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030, Quy hoạch cụ thể phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho hoạt động du lịch được tăng cường (dành 18 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu  cho 03 dự án: Hạ tầng giao thông du lịch xã Lâm Sơn; dự án Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Bờ; dự án Hạ tầng du lịch Hang Luồn; đề xuất chủ trương đầu tư cho 04 dự án khác trong thời gian tới: Đường hạ tầng du lịch và cảng Ba cấp; Hạ tầng trung tâm thương mại du lịch, dịch vụ quần thể hang động Núi Đầu rồng; dự án Hạ tầng du lịch Lạc Thủy; dự án Hạ tầng du lịch Văn hóa cộng đồng người Thái …); công tác xây dựng sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực du lịch được quan tâm (tập trung xây dựng các tour, tuyến du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, mở mới tuyến du lịch đường thủy nội địa từ Hạ Long- Quảng Ninh lên thành phố Hòa Bình, khai thác một số làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại các huyện Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy…phối hợp tổ chức 06 lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho các đối tượng là thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy, bộ nội địa, thuyết minh viên du lịch tại các điểm, các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, cán bộ quản lý du lịch các huyện, thành phố… ); hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh (Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Chương trình phối hợp với Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và Ban Quản lý Dự án EU tổ chức đón tiếp các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan thông tin báo chí toàn quốc về khảo sát sản phẩm du lịch tại Hòa Bình; tham gia hội chợ du lịch tại Phú Thọ, Hà Nội, hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh)… qua đó du lịch Hòa Bình tiếp tục tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu cho nhân dân. Năm 2015 tỉnh Hòa Bình đã đón 2.568.443 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế 222.057 lượt, khách nội địa 2.346.386 lượt. Thu nhập du lịch đạt gần 831.112 tỷ đồng.

CHUONG2

Hội nghị triển khai công tác phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2016.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác phát triển du lịch trong năm 2016 và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đó là:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết  số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch một cách đồng bộ, toàn diện. Đẩy mạnh tuyển truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát triển du lịch. Triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch tại các khu, tuyến, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm mua sắm trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa. Thường xuyên phối hợp kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhất là dịp cao điểm các ngày lễ, tết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nghiên cứu đề nghị tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh và các địa phương đặc biệt là hoàn thành các thủ tục và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030 và Quy hoạch cụ thể phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch. Tham gia phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc. Tiếp tục mở rộng liên kết phát triển du lịch với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực. Chú trọng xây dựng các cơ sở dữ liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trong nước và quốc tế được tiếp cận đầy dủ các thông tin về du lịch Hòa Bình. Tổ chức thành công cuộc thi thiết kế hàng lưu niệm, quà tặng du lịch mang đặc trưng riêng của Hòa Bình để tạo ra sản phẩm lưu niệm độc đáo hấp dẫn.

Tăng cường đầu tư hạ tầng du lịch của tỉnh để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất ký thuật, khai thác các tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, đặc biệt là hồ Hòa Bình để phát triển du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khai thác và xây dựng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, độc đáo để phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch.

Tranh thủ huy động tối đa các nguồn vốn để chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh để đạt chuẩn theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao của khách du lịch.

Phấn đấu năm 2016 Hòa Bình đón 2.000.000 lượt khách tham quan du lịch (theo cách tính mới), trong đó khách quốc tế 220.000 lượt, khách nội địa 1.780.000 lượt. Thu nhập du lịch đạt 1.000.000 tỷ đồng.

                                                                  Đỗ Phương

                                                    ( Phòng Nghiệp vụ Du lịch)

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2065165
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
955
1034
3874
202193
1989
30346
2065165

Your IP: 44.212.99.248
2023-02-02 18:49

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction