Ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại khu du lịch sinh thái Sarena Resort, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành viên Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, song vẫn còn có nhiều khó khăn, tồn tại cần phải tiếp tục tháo gỡ, giải quyết để du lịch Hòa Bình đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

chú chương

Đ/c đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm và nhiệm phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo Đề án xây dựng, phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; dự thảo Kế hoạch Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch Hoà Bình năm 2017 với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thểđể chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Đã tham mưu xây dựng các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển du lịch; xây dựng đề án phát triển du lịch của tỉnh; xây dựng Kế hoạch triển khai các Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý nhà nước đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho du khách; thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển du lịch tại các địa phương; tăng cường tuyên truyền quảng bá thu hút đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; phối hợp tham gia có hiệu quả các hoạt động trong trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017 - Tây Bắc - Lào Cai và hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.Với nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh và sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017du lịch Hòa Bình đã đón 1.374.737 lượt khách, đạt 60,8% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế là 122.830 lượt, khách nội địa là: 1.251.907 lượt; Tổng doanh thu đạt 356,722 tỷ đồng, thu nhập du lịch khoảng 642 tỷ đồng, đạt 53,5% kế hoạch năm.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh năm 2017,phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh yêu cầucác thành viên Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh và các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Về quản lý Nhà nước: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khaicác nhiệm vụ trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển du lịch của Tỉnh ủy; các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án phát triển du lịch của tỉnh; tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổ chức kiểm traviệc triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch các huyện, thành phố; kiểm tra các dự án du lịch triển khai không đúng tiến độ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý. Chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị đối thoại với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh để trao đổi thao gỡ khó khăn cho người làm kinh doanh du lịch.

- Về công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư du lịch quốc gia giai đoạn 2014 - 2020. Chỉ đạo tổ chức thành công Liên hoan các Làng du lịch cộng đồngtiêu biểu Việt Nam tại huyện Mai Châu hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 - Tây Bắc - Lào Cai. Tham gia có hiệu quả các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Cập nhập thông tin quảng bá du lịch Hòa Bình trên Website của tỉnh và khu vực 8 tỉnh Tây Bắc. Xây dựng trang Website giới thiệu quảng bá cho Khu du lịch hồ Hòa Bình. Tổng kết trao giải cuộc thi: “Ảnh đẹp Du lịch Hòa Bình” và “Viết bài thuyết minh giới thiệu các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” năm 2017 để quảng bá cho du lịch Hoà Bình. Xây dựng các bảng, biển quảng bá, chỉ dẫn du lịch; biên soạn phát hành các ấn phẩm du lịch; tăng cường công tác tuyền truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên trang, chuyên mục quảng bá hình ảnh du lịch Hòa Bình, đặc biệt là Khu du lịch Hồ Hòa Bình và Điểm du lịch Mai Châu. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động các tổ chức, doanh nghiệp du lịch tham gia các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế để giới thiệu tiềm năng, quảng bá sản phẩm du lịch của Hòa Bình.

- Về phát triển sản phẩm du lịch: Tập trung xây dựng các sản phẩm trên vùng hồ Hòa Bình để kết nối với tuyến du lịch đường thủy trên sông Đà từ hồ thủy điện Hòa Bình đến Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch tại một số điểm lịch cộng đồng trên Khu du lịch hồ Hòa Bình.Tổ chức các đoàn Famtrip đến Hoà Bình tìm hiểu khảo sát, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, trọng tâm là Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước từ tỉnh, cấp huyện và cấp xã để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chú trọng đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcdu lịch. Tổ chức các chương trình học tập kinh nghiệm cho những người kinh doanh du lịch của tỉnh theo hình thức nhà nước hỗ trợ một phần và xã hội hóa.

- Về liên kết hợp tác phát triển du lịch: Triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực./.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2064094
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
918
1116
2803
202193
918
30346
2064094

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-01 20:32

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction