Ngày 29/7/2020, Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch về công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ do đồng chíLê Thanh Liêm– Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn. Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Lưu Huy Linh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Minh Hải – Trưởng phòng XDNSVHGĐ và chuyên viên phụ trách về Hương ước , quy ước có buổi làm việc tại thôn Đồng Phú xã Đồng tâm, Huyện Lạc Thủy. 

C:\Users\Admin\Downloads\IMG20200728081857.jpg

Đồng chí Lê Thanh Liêm - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với Thôn Đồng Phú, xã Đồng tâm Huyện Lạc Thủy.

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã được nghe đánh giá công tác triển khai về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của xã Đồng Phú. Việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là một trong những nội dung quan trọng trong Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND các cấp chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN  cùng cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương. Trưởng ban công tác mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, tổ dân phố vận động hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố thực hiện hương ước, quy ước; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố với UBND cấp xã; tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; định kỳ hằng năm đánh giá việc thực hiện hương ước, quy ước; rà soát, phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước hoặc kiến nghị xử lý hương ước, quy ước vi phạm. Đặc biệt thông qua hương ước , quy ước  để hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong quá trình hòa giải tại cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG20200728093029 (1).jpg

Đồng chí Lê Thanh Liêm - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng quà thôn Đồng Phú, xã Đồng tâm Huyện Lạc Thủy.

Sau khi làm việc tại Thôn Đồng Phú, xã Đồng tâm Huyện Lạc Thủy, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. Đồng chí Lưu Huy Linh – Phó Giám đốc Sở đã đánh giá việc thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời các nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đến nay, sau khi sáp nhập huyện Lạc Thủy có 112/112 thôn, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước, trong đó có 43 bản được UBND huyện công nhận, 69 bản đang trong quá trình chỉnh sửa nội dung do sáp nhập cho phù hợp. Nội dung và hình thức thể hiện của hương ước, quy ước cơ bản đảm bảo yêu cầu quy định; phù hợp với truyền thống, phong tục, tập quán và bản sắc của địa phương. Đa số các hương ước, quy ước khi xây dựng đã đảm bảo phát huy dân chủ, có sự bàn bạc, thống nhất ý kiến của nhân dân tại cộng đồng dân cư trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung quy ước được soạn thảo ngắn gọn, dễ hiểu, phản ánh nội dung, đặc điểm riêng của từng địa phương, tóm lược những nội dung đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện đến người dân sau khi được phê duyệt. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Việc xây dựng hương ước, quy ước gắn với công nhận các danh hiệu văn hoá ngày càng được quan tâm, thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Việc lồng ghép xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

C:\Users\Admin\Downloads\B612_20200728_094841_381.jpg

Đồng chí Lưu Huy Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Lạc Thủy

Khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, đồng chí Lê Thanh Liêm –Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận những kết quả đạt được của Huyện Lạc Thủy nói riêng và tỉnh Hòa B ình nói chung trong việc thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được công nhận; đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến thực thi pháp luật về hương ước, quy ước tại địa phương; tăng cường quản lý việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước lồng ghép với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2064090
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
914
1116
2799
202193
914
30346
2064090

Your IP: 3.235.195.196
2023-02-01 20:30

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction