Từ ngày 20- 23/9/2021, đoàn kiểm tra thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) do Phó giám đốc Sở VHTTDL Lưu Huy Linh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện phong trào tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc.

Cùng tham gia đoàn có đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách hai huyện là Lãnh đạo MTTQVN và Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh ...

Tại Lạc Sơn và Đà Bắc, theo báo cáo của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, việc quan tâm và đầu tư cho văn hóa luôn được địa phương đặt song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn trong những năm qua ngày càng phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung.

270921Tra11.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc tại BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaxã Yên Phú, huyện Lạc Sơn

Đặc biệt, ngay sau khi có Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và văn bản chỉ đạo, triển khai của Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL tỉnh, Ban Chỉ đạo PTTDĐKXDĐSVH huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" từ năm 2020 theo Nghị định 122; đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn triển khai Nghị định này.

Chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Lạc Sơn và Đà Bắc được ghi nhận đã ngày càng được nâng cao, cụ thể thông qua kết quả thực hiện 5 nội dung phong trào: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh và 7 phong trào cụ thể: Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt; Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Phong trào học tập, lao động, sáng tạo.

270921Tra12.jpg

Đoàn kiểm tra là việc với BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đà Bắc

Tuy nhiên, việc thực hiện Phong trào ở địa phương một số hạn chế, tồn tại như: Hiệu quả một số phong trào, cuộc vận động còn hạn chế nên chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của phong trào trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. Công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá và nhân rộng điển hình ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, chất lượng một số phong trào chưa bền vững.

Công tác thông tin tuyên truyền ở vài nơi chưa phong phú đa dạng. Tình trạng ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ở một số làng văn hóa chưa được khắc phục. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thiếu, nhiều địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Ghi nhận những chuyển biến, nâng cao chất lượng phong trào trên địa bàn huyện Lạc Sơn và Đà Bắc trong thời gian qua, Trưởng đoàn kiểm tra - Ông Lưu Huy Linh Phó giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh, qua khảo sát thực tiễn cho thấy những chuyển động tích cực của phong trào qua từng năm; BCĐ Phong trào huyện cần tiếp tục chú trọng nội dung xây dựng Gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng danh hiệu theo tinh thần của Nghị định 122; Gia đình là nền tảng, tế bào của xã hội, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình; Đối với từng địa phương chất lượng phong trào có đi vào đời sống hay không phải bắt đầu từ cơ sở, từ sự chủ động và tự nguyện của người dân.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Huy Linh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân huyện Lạc Sơn và Đà Bắc đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao cả về số lượng và chất lượng các hoạt động. Cũng từ phong trào, người dân dần nắm rõ được các tiêu chí và có ý thức xây dựng, gìn giữ các danh hiệu gia đình, làng, bản, cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hiện tốt các hương ước, quy ước, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt, hiệu quả từ phong trào đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ và bảo tồn văn hóa dân tộc…

Phạm Thị Trà - Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2066777
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
479
859
5486
202193
3601
30346
2066777

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-04 10:58

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction