Tổng số di tích đã xếp hạng: 60 di tích. Trong đó: 

Loại hình di tích LSVH: 55 di tích

Loại hình di tích danh lam, thắng cảnh: 05 di tích

THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH: 08 di tích LSVH

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

1

Đình Ngòi

phường Quỳnh Lâm

LSVH

Số 138/QĐ-UBND ngày 20/1/2006

2

Địa điểm Bác Hồ về thăm Trường TNLĐXHCN Hoà Bình


Xã Yên Mông

LSVH

Số 742/QĐ-UBND ngày 02/4/2008

3

Đền Ba cô tiên - Động Thăng

xã Hòa Bình

LSVH

Số 01/ QĐ-UBND ngày 04/01/2017

4

Đình và Đền Thịnh Lang

phường Thịnh Lang

LSVH

Số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2017

5

Đình Mường  Trại

phường Thịnh Lang, 

LSVH

Số 142/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

6

Đình Cả

xã Yên Mông

LSVH

Số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

7

Địa điểm chiến thắng Cầu Mè

xã Mông Hóa

LSVH

Số 931/QĐ-UBND ngày 17/07/2012

8

Khu căn cứ cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nghĩa quân Tổng Kiêm Đốc Bang 1909-1910


Xã Mông Hóa, Quang Tiến

LSVH

Số 287/QĐ-UBND ngày 12 /02/2019HUYỆN CAO PHONG: 01 di tích LSCM

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

9

Địa điểm thành lập Trung đoàn 12 Hòa Bình

Xã Dũng Phong

LSCM

Số 1967/QĐ UBND ngày 13/9/2019HUYỆN TÂN LẠC: 05 di tích ( 02 di tích LSVH; 03 danh lam thắng cảnh)

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

10

Hang Bụt

thị trấn Mãn Đức

LSVH

Số 138/QĐ-UBND ngày 20/1/2006

11

Miếu xóm Luỹ

xã Phong Phú

LSVH

Số 79/QĐ-UBND ngày 16/1/2009

12

Núi Cột Cờ Mường Bi

xã Nhân Mỹ 

DLTC

Số 2408/QĐ-UBND, ngày 01/12/2017

13

Hang Núi Kiến

Xã Vân Sơn

DLTC

Số 11/QĐ-UBND ngày 04 /1/2019

14

Thác Trăng

xã Nhân Mỹ

DLTC

Số 2644/QĐ-UBND ngày 22/11/2019HUYỆN LẠC SƠN: 13 di tích ( 11 di tích LSVH; 02 di tích danh lam thắng cảnh)

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

15

Hang Khụ Dúng

Xã Nhân Nghĩa

DLTC

Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003

16

Địa điểm thành lập Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình.

Xã Nhân Nghĩa

LSVH

Số 1268/QĐ-UBND ngày 4/8/2010

17

Nơi ghi dấu lịch sử trung đoàn 52 Tây tiến

Xã Thượng Cốc

LSVH

Số 930 QĐ-UBND ngày 17/07/2012

18

Đình Cổi

Xã  Vũ Bình 

LSVH

Số 38/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

19

Đền Cây Đa

Thị trấn Vụ Bản

LSVH

Số 128/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

20

Thác Mu

Xã Tự Do

DLTC

Số 1870/QĐ-UBND ngày 29/9/2017

21

Đền Thượng

Thị trấn Vụ Bản 

LSVH

Số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

22

Đền Cây Si

Thị trấn Vụ Bản

LSVH

Số 347/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

23

Đền Mẫu

Xã Vũ Bình

LSVH

Số 1462/QĐ UBND ngày 22/6/2018

24

Đền Trường Khạ

Thị trấn Vụ Bản

LSVH

Số 12/QĐ-UBND ngày 04/1/2019

25

Đình Khênh

Xã Văn Sơn

LSVH

Số 13/QĐ-UBND ngày 06/1/2020

26

Đền Băng

Xã Ngọc Lâu

LSVH

Số 1294/QĐ-UBND ngày 11/6/2020

27

Đình Khói

Xã Ân Nghĩa

LSVH

Số 151/QĐ-UBND ngày 22/1/2021HUYỆN YÊN THUỶ: 09 di tích LSVH

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

28

Đình Thượng

xã Yên Trị

LSVH

Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003

29

Đình Xàm

xã Phú Lai

LSVH

Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003

30

Cụm di tích đình Đại Xã, đình và Phủ Thung

xã Ngọc Lương

LSVH

Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003

31

Hang Chùa Thượng

xã Ngọc Lương

LSVH

Số 138/QĐ-UBND ngày 20/1/2006

32

Đình Phù Vệ

xã Đoàn Kết, 

LSVH

Số 483/ QĐ-UBND ngày 19/04/2012

33

Đình Trung

xã Yên Trị

LSVH

Số 127/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

34

Đình Rậm

xã Lạc Thịnh

LSVH

Số 2913/QĐ- UBND ngày 16/11/2016

35

Quần thể Núi Chùa Nghìa

xã Ngọc Lương

LSVH

Số 2649/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

36

Chùa Tác Đức

xã Lạc Thịnh

LSVH

Số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2016

HUYỆN LẠC THUỶ: 11 di tích LSVH

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

37

Đình làng Chùa

xã Phú Thành

LSVH

Số 557/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 

38

Đình và đền Vai

Xóm Vai, xã Thanh Nông

LSVH

Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003

39

Đình Vôi

Xóm Vôi, Xã Thanh Nông

LSVH

Số 2618/QĐ-UBND ngày 29/10/2007

40

Đình làng Đồi

Xóm Đồi, xã Thanh Nông

LSVH

Số 1707/QĐ-UBND ngày 13/10/2010

41

Đình Niếng

Thôn Niếng, xã Hưng Thi

LSVH

Số 821/ QĐ- UBND ngày 17/05/2011

42

Chùa An Linh

Xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy

LSVH

Số 610/ QĐ-UBND ngày 18/5/2012

43

Đền Rem

Thị trấn Chi Nê

LSVH

Số 78/QĐ-UBND ngày 21/01 /2014

44

Đài phát thanh Pa Thét Lào

Xã An Bình

LSVH

Số 2514/QĐ-UBND ngày 04/10/2016

45

Tổ Đảng thôn Hoàng Đồng- Tổ Đảng đầu tiên của tỉnh Hòa Bình

Xã Khoan Dụ

LSVH

Số 2513/QĐ-UBND ngày 04/10/2016

46

Trường Cán bộ Dân tộc Miền Nam

Khu 11, Thị trấn Chị Nờ, huyện Lạc Thủy

LSVH

Số 338/QĐ-UBND ngày 14/3/2017

HUYỆN ĐÀ BẮC: 01 di tích LSVH

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

47

Đền Thác Bờ

Xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

LSVH

Số 1858/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

HUYỆN LƯƠNG SƠN: 08 di tích LSVH

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

48

Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà năm 1958

xã Lâm Sơn

LSVH

Số 1959/ QĐ-UBND ngày 09/10/2009

49

Đình và miếu Bá Lam

xã Thanh Cao

LSVH

Số 821/QĐ-UBND ngày 05/5/ 2009 

50

Đình Đồng Sương

xã Liên Sơn

LSVH

Số 2050/ QĐ-UBND ngày 27/10/2011

51

Đình Cời

Xã Tân Vinh

LSVH

Số 1053/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

52

Chùa Quất Lâm

Xã Hòa Sơn

LSVH

Số 1068/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

53

Tứ Đền

Thanh Sơn

LSVH

Số 2641/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

54

Đình Hàng Xã

Xã Thanh Cao

LSVH

Số 1341/QĐ-UBND ngày 5/6/2018

55

Cơ sở A2 – Báo Nhân Nhân

Xã Lâm Sơn

LSVH

Số 2997/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
HUYỆN KIM BÔI: 05 di tích LSVH

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình

QĐ số, ngày, tháng, năm

56

Địa điểm Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi

Thị trấn Bo

LSVH

Số 2240/QĐ-UBND, ngày 13/11/2017

57

Đình Chiềng Động

Xã Vĩnh Đồng

LSVH

Số 0343/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

58

Chùa Bôi

Xã Nam Thượng

LSVH

Số 89/ QĐ-UBND ngày 15/1/2019

59

Địa điểm Tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bìnhlần thứ I - năm 1948 tại đình lập

Xã Kim Lập

LSVH

Số 24 /QĐ-UBND ngày 05/1/2019

60

Đình Ba Bị

Xã Hùng Sơn

LSVH

Số 2941/QD-UBND ngày 26/12/2019

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060767
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
445
679
5248
193195
27937
33525
2060767

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 07:49

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction