Sáng ngày 28/10/2021 tại Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình diễn ra lễ công bố quyết định điều động cán bộ quản lý đối với bà Triệu Thị Lệ Thủy - Phó giám đốc Thư viện tỉnh đến nhận nhiệm vụ Phó trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh theo quyết định số: 441/SVHTTDL ngày 27/10/2021.

Tới dự, trao quyết định và chỉ đạo có đ/c Bùi thị Niềm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đ/c Bùi Thị Hường - Chánh văn phòng Sở. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, viên chức Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Tại buổi công bố, Đồng chí Bùi Thị Niềm đã chúc mừng đồng chí Triệu Thị Lệ Thủy vừa được điều động, bổ nhiệm; đồng thời mong rằng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy năng lực cùng tập Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

tam đnt0110.jpg

Đồng chí Bùi Thị Niềm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Triệu Thị Lệ Thủy

Đồng chí Triệu Thị Lệ Thủy đã nhận quyết định và phát biểu nhận nhiệm vụ trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Sở và tập thể diễn viên toàn Đoàn. Qua việc điều động cán bộ cho đơn vị cho thấy sự quan tâm của Đảng ủy Sở giúp cho Đoàn có thêm sức mạnh về công tác quản lý nhà nước và chuyên môn sẽ mạnh hơn. Như vậy Đoàn đã kiện toàn Ban lãnh đạo gồm một trưởng đoàn và hai phó trưởng đoàn. Cùng với tập thể diễn viên sẽ Đoàn kết thống nhất cùng phát triển đáp lại kỳ vọng của cấp trên gìn giữ và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống của tỉnh nhà tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguyễn Đình Tâm - Đoàn NTCDT