Ngày 20/12/2021, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự nghị có đồng chí Tống Đức Chiến, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình; đồng chí Bùi Xuân Trường, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở. Ban Chấp hành Công đoàn Sở, các Công đoàn bộ phận cùng toàn thể đoàn viên có thành tích xuất sắc năm 2021.

DANH SÁCH CÔNG CHỨC

 LÃNH ĐẠO SỞ

Giám đốc

Bùi Thị Niềm

ĐTCQ : 02183.896.034

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó giám đốc

Lưu Huy Linh

ĐTCQ: 02183.602.552

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó giám đốc

Bùi Xuân Trường

ĐTCQ: 02183.857.054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó giám đốc

Đào Tiến Cường

ĐTCQ: 02183.857.367

Email:daotiencuongtdtt @gmail.com

VĂN PHÒNG

Chánh văn phòng

Bùi Thị Hường

ĐT: 0983.961.063

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh văn phòng

Bùi Ngọc Tú

ĐT: 0903.442.112

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh văn phòng

Trần Việt Cường

ĐT: 0902.172.568

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Chánh văn phòng

Hà Thị Hạnh

ĐT: 0966.972.668

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Linh

ĐT: 0966.972.668

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Nguyễn Thị Ngọc Tú

ĐT: 985687366

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Đỗ Thị Thanh Vân

ĐT: 0912851833

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Trần T.Thương Huyền

ĐT: 915022009

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Nguyen Thị Thu Huyền

ĐT: 0986804896

Nhân viên phục vụ

Nguyễn T. Khánh Linh

ĐT: 0842.994.777

 

Lái xe

Nguyễn Trung Thành

ĐT: 0912.332.141

 

Lái xe

Bùi Ngọc Hà

ĐT: 0912.332.141

 

Nhân viên bảo vệ

Xa Văn Bằng

ĐT: 0385.376.199

 

Nhân viên bảo vệ

Quách Văn Thuật

ĐT: 0349.885.634

 

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Trưởng phòng

Khuất Hùng Mạnh

ĐT: 0989.992.133

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Hằng Nga

ĐT: 0983.912.568

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Lê Thị Dung

ĐT: 0915.225.012

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Nguyễn Huy Thắng

ĐT: 0868.630.386

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

Nguyễn T. Thanh Thủy

ĐT: 0915.225.012

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THANH TRA

Chánh thanh tra

Vũ Văn Đoàn

ĐT: 0989.606.699