Ngày 20/12/2021, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự nghị có đồng chí Tống Đức Chiến, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình; đồng chí Bùi Xuân Trường, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở. Ban Chấp hành Công đoàn Sở, các Công đoàn bộ phận cùng toàn thể đoàn viên có thành tích xuất sắc năm 2021.

cd211.jpg

Đồng chí Vũ Văn Đoàn , Chủ tịch Công đoàn Sở khai mạc Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hường, Phó chủ tịch Công Đoàn Sở cho biết: được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở các tổ chức Công đoàn bộ phận đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò trong lòng đoàn viên, xứng đáng là niềm tin, chỗ dựa và cầu nối giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với chính quyền góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Năm 2021, BCH Công đoàn Sở đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn năm 2020 – 2028. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tổ chức, tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp phát động. Đồng thời tích cực đề xuất với Thủ trưởng cơ quan cải thiện điều kiện, phương tiện, môi trường làm việc cho công chức, viên chức. Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động theo quy định pháp luật.

Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động phong trào và các hoạt động xã hội khác, vận động cán bộ CCVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ thiên tai, nhân đạo, từ thiện và các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công đoàn cấp trên phát động, với tổng số tiền là 113.635.000đ. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thường xuyên được quan tâm. Năm 2021, các Công đoàn bộ phận đã kết nạp mới 07 đoàn viên, giới thiệu 02 đoàn viên đi học lớp nhận thức về đảng, giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú, đã có 04 đoàn viên được kết nạp Đảng.  Các phong trào thi đua yêu nước được các Công đoàn bộ phận cụ thể hoá vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác nữ công được chú trọng, vận động chị em hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình, lồng ghép với Luật bình đẳng giới, về công tác gia đình cho chị em nữ công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Đức Chiến, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn Sở VHTT&DL đạt được trong năm 2021 và đề nghị trong năm 2022 Công Đoàn Sở  tăng cường và phát huy hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên . Chủ động phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, Công đoàn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào…Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022.

cd212.jpg

Chủ tịch Công đoàn Sở VHTTDL tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021<