Danh sách Hướng dẫn viên tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Stt

Họ và tên

Địa chỉ, đơn vị làm việc

Điện  thoại

I

Khu du lịch hồ Hoà Bình

1

Đinh Văn Đại

Xóm Đá Bia xã Tiền Phong huyện Đà Bắc

096 1919903

2

Lò Thị Trang

Xóm Đá Bia xã Tiền Phong huyện Đà Bắc

098 6827500

3

Đinh Thị Linh

Xóm Đá Bia xã Tiền Phong huyện Đà Bắc

0378 32850

4

Đinh Hải Luyến

Xóm Ké, xã Hiền lương huyện Đà Bắc

0383 503595

5

Lý Sao Mai

Xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc

0372 975639

6

Đặng Thị Ngọc

Xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc

0377 013321

7

Lý Thị Nhất

Xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc

0388 652363

8

Triệu Thị Dung

Xóm Sưng ,xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc

0355 671113

9

Xa Văn Hùng

Xóm Mó Hém, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc

0962 860348

10

Nguyễn Thị Vân

HTX vận tải hàng hoá và Du lịch Sông Đà

0358 502299

11

Hồ Thị Hường

HTX vận tải hàng hoá và Du lịch Sông Đà.

0989 976868

12

Nguyễn Thị Loan

HTX vận tải hàng hoá và Du lịch Sông Đà.

0886 032368

13

Hà Thị Túc

HTX Chuyên chở hành khách DVDL Thái Thịnh.

0967 619059

14

Quách Thị Dương

Cảng Du lịch Thung Nai, xã thung Nai, Cao Phong.

15

Hà Minh Tâm

Cảng Du lịch Thung Nai, xã thung Nai, Cao Phong

0963 405668

16

Bùi Thị Loan

Cảng Du lịch Thung Nai, xã thung Nai, Cao Phong.

0975 666406

17

Nguyễn Xuân Lê

Cảng Du lịch Thung Nai, xã thung Nai, Cao Phong.

0399 619937

18

Trần Thu Hằng

Cảng Du lịch Thung Nai, huyện Cao Phong

0334 894789

19

Lý Hồng Si

Xóm Sưng xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc

0329465.758

II

Quần thể Công trình thuỷ điện Hoà Bình

20

Đào Thị Hiền

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0387289036

21

Trần Thị Toán

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0974 299033

22

Nguyễn Thị Hiền

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0846 725726

23

Trần Thị Hương

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0834 852888

25

Mai Thị Lan

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0834 180934

25

Nguyễn Thị Bình

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0962 347868

26

Hữu Thị Xuyến

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0915 692146

27

Trần Thị Hương

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0362  465473

28

Phan Thị Hoa Vinh

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0947 892542

29

Nguyễn Thị Hải

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0986 002118

30

Trần Văn Tuấn

Công ty Thủy điện Hòa Bình – t/p Hòa Bình

0986 828669

III

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam – huyện Cao Phong

31

Nguyễn Viết Định

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam – huyện Cao Phong

0976 376582

32

Bùi Thị Đảm

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam – huyện Cao Phong

0387 945280

33

Lê Xuân Long

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam – huyện Cao Phong

0941 093993

34

Bùi Thị Ngọc Ánh

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam – huyện Cao Phong

0911 124128

IV

Ban Quản lý các Khu di tích huyện Lạc Thủy

35

Trần Thị Thanh Tâm

Ban Quản lý các Khu di tích Huyện Lạc Thủy

0974 741312

36

Bùi Thanh Hường

Ban Quản lý các Khu di tích Huyện Lạc Thủy

0398 358969

37

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Ban Quản lý các Khu di tích Huyện Lạc Thủy

0983 025089

38

Trần Thị Thu Hường

Ban Quản lý các Khu di tích Huyện Lạc Thủy

6362380972

39

Đào Kim Cúc

Ban Quản lý các Khu di tích Huyện Lạc Thủy

0395 688816

40

Nguyễn Hải Anh

Ban Quản lý các Khu di tích Huyện Lạc Thủy

0339 714656

V

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

41

Bùi Thị Him

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

0343 640151

42

Bùi Thị Hoàng

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

0399 170083

43

Bùi Văn Hậu

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

0373 289781

44

Bùi Văn Phú

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

0359 715068

45

Bùi Tiến Đạt

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

0372 149174

46

Bùi Thị Khuyến

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

0965 738237

47

Bùi Văn Lý

Chi Hội Du lịch sinh thái cộng đồng Ngọc Sơn – Ngổ Luông, huyện Lạc Sơn

0979 607051

VII

Khu du lịch cấp tỉnh huyện Mai Châu

48

Khà Thị Thúy

Công ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu – huyện Mai Châu

0968 508804

49

Hà Văn Vương

Công ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu – huyện Mai Châu

0349 783724

50

Hà Văn Thủ

Công ty TNHH Một thành viên Mai Chau Lodge – huyện Mai Châu

0984 534595

51

Hà Văn Lợi

Công ty TNHH Một thành viên Mai Chau Lodge – huyện Mai Châu

0983 876882

VIII

Quần thể Hang động Núi Đầu Rồng, Huyện Cao Phong.

52

Bùi Thị Hương

Quần thể Hang động Núi Đầu Rồng, Cao Phong.

0988 812351

I X

Bảo Tàng không gian Văn hóa Mường – TP Hòa Bình

53

Trương Thị Hải Vân

Bảo Tàng không gian Văn hóa Mường – Phường Thái Bình TP Hòa Bình

Danh sách Hướng dẫn viên Du lich Nội địa và Quốc tế

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2010213
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
848
1389
6216
141532
10908
29456
2010213

Your IP: 44.197.198.214
2022-12-09 10:11

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction